Esileht
VILJANDIMAA
SUURE-JAANI

SUURE-JAANI JOHANNESE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1982
Suure- Jaani kirik. Arhitektuurimälestise pass. V. Raam 
(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)


Arhitektuurimälestise pass sisaldab ehituslugu ja kirjeldust, arhitektuursete ja dekoratiivsete detailide loetelu, fotosid, mälestisel asuvate kunstimälestiste loetelu, mälestise ajaloolise struktuuri skeemi, hinnangut mälestise tehnilise seisukorra kohta ja bibliograafiat ning kokkuvõtet restaureerimistöödest ja ehitise kahjustustest.

1984
Viljandi maakond. Keskaegsed raidportaalid. Inventariseerimine. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Sisaldab seletuskirju Pilistvere ja Suure-Jaani kirikute portaalide kohta. Kirjed, seisukorra hinnanguid, joonised, fotosid ja kokkuvõtteid teostatud töödest.


1986
Vahearuanne Suure-Jaani kirikus tehtud väliuuringute kohta. KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1646)

Sisaldab1986. aasta juulis toimunud väliuuringute kokkuvõtteid ja joonisena kiriku müüritrepi lõikeid ja põhiplaani. Joonise koostanud K. Põllu.

1986
Suure-Jaani kirik. Roosaken. KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1643)
 
Sisaldab seletuskirja, roosakna projekti ning roosakna ja põhjaportaali värvikavandit. Projektjoonised koostanud T. Parmakson.

2001
Suure-Jaani kiriku käärkambri restaureerimistööde metoodiline juhend. AS Viljandi EKE projekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4885)

Projekt kiriku käärkambri renoveerimiseks. Sisaldab ülevaadet olemasolevast olukorrast, kirjeldust teostatavatest töödest, 14 värvifotot detailidest, plaane: kiriku põhiplaan, olemasolevate ja kavandatavate laetalade plaan, katusetugistiku plaan, sarikate plaan, käärkambri põhiplaan, lõigete ja sõlmede jooniseid.

2002
Suure- Jaani kiriku käärkambri renoveerimise aruanne. OÜ Silindia, Leili Männik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4987)

Sisaldab lühikest kirjeldust olemasolevast olukorrast ning renoveerimistöödest, 11 värvifotot ja ehituspäevikut.

2006
Suure- Jaani kiriku fassaadi valgustuse põhiprojekt. Eleväli, Marko Pojo.

(Muinsuskaitseameti arhiiv P-14556)
 
Sisaldab seletuskirja, projekteerimistingimusi, muinsuskaitse eritingimusi välise valgustuse projekteeerimiseks, kooskõlastusi, jooniseid ja lisadena valgustusarvutusi, valgustuse hoolduskava ning näidisvalgustuse infolehti. Joonised teostanud M. Pojo.

2009
EELK Suure- Jaani kirik. Ülevaatusakt. Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-11634)

Sisaldab seisukorra ülevaadet illustreerivate trükitud fotodega (välis- ja interjöörivaated, katusekonstruktsioonid, 8 tk) ja ettepanekuid esmaste hooldustööde/tegevuste ja projekteerimistööde osas. 

2010
Automaatse tulekahjusignalistatsiooni põhiprojekt. Nano turvasüsteemid, Hardi Veermäe.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik, nr P-16022)

Sisaldab seletuskirja ja jooniseid (Gunnar Veermäe/Hardi Veermäe).

2012
Suure-Jaani kiriku põlenud lääneukse restaureerimine. Aruanne. Leili Männik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-10868)

Sisaldab Muinsuskaitseameti luba konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks, seletuskirja ja 8 värvifotot lääneukse seisukorrast, restaureerimisest ja lõpptulemusest.