Esileht
PÄRNUMAA
HÄÄDEMEESTE

HÄÄDEMEESTE MIIKAELI KIRIK

Historitsistliku kiriku omanäoline näide.

Kirik on ehitatud 1874 M. v. Holsti projekti järgi. 4-nurkne puust haritorn 1892.

Omanäoline historitsistlik eklektilises laadis maakivist ja punasest tellisest ühelööviline kirik, 4-nurkse haritorniga, mis eendub erkerina peaukse kohal. Peauks on tugevalt profileeritud viilungitega ja nikerdatud, juugendilaadselt kaarduva tuuleliistuga. Samalaadselt kaarduvad on akende prossipulgad. Pikihoonega liitub kavatises O-s üldiselt ristkülikukujulise põhiplaaniga (idaküljel lõpeb kolmetahulise pseudoapsiidiga) käärkamber. Hoone dekoratiivsus on saavutatud kohakutiasetsevate teravkaarsete-ümarkaarsete paarisakende, nendevaheliste tugipiilarite, portaalide ja karniisi punase tellisega markeerimisega. Katusekatteks on pikihoone osal punane kiltkivi, käärkambri osal valtsplekk. Piki katuseräästast paiknevad profileeritud puitkarniisid. Interjööri ruumimõju määravad silindervõlv, teravkaarne altarinišš O-seinas, puust väärid. Sisustus neogooti stiilis.

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 16639)