Esileht
LÄÄNEMAA
KULLAMAA

KULLAMAA PÜHA JOHANNESE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

ALLIKAD

Raam, Villem "Eesti arhitektuur II"

EELK Konsistooriumi arhiivi kaustad :

Kullamaa Püha Johannese kogudus, 1939-1955.a.
Kullamaa Püha Johannese kogudus, 1956-1975.a.
Kullamaa Püha Johannese kogudus, 1976-1987.a.

Kultuurimälestiste register, PÜP toetused

1952
 • Käärkambri remont
 • Katuse uuendamine

Sellel aastal alustati lae värvimisega käärkambri remonti. Samuti remonditi kiriku katust ning kaeti see puukiiludega.

1957
 • Torni remont
 • Kiriku müüride remont
 • Katuse remonttööde lõpetamine
 • Akende remont

Teostati torni krohviparandused, samuti parandati torni karniise ning värviti see lubivärviga valgeks. Samal aastal värviti üle torni muna ja rist. Krohviti kiriku müürid ning tugipostid ning kaeti lubivärviga. Lõpetati katuse remonttööd, parandati ja krohviti katusealust räästast. Samuti parandati aknaraame.

1961
 • Uute uste paigaldamine
 • Kaitsevõrede paigaldamine

Sel aastal sai kirik endale uued uksed. Samuti paigaldati räästastesse ning torni avauste ette metallvõred, et linnud sisse ei pääseks.

1962
 • Interjööri seinte värvimine
 • Oreli värvimine

Värviti kiriku interjöör; värviti orel, aknad ning uksed.

1969
 • Uue katuse paigaldamine
 • Torni remonttööd

Kirikule paigaldati uus eterniitkatus, samuti teostati kiriku torni puitkonstruktsioonide uuendamine.

1970
 • Torni ning kooriruumi katuse paigaldamine
 • Oreli konserveerimine

Teostati tornikatuse ulatuslik uuendus: torn sai endale uue tsingitud plekist katte. Samuti pandi kooriruumi kohale uus punasest eterniidist katus. Oreli juures teostati konserveerimistöid.

1979
 • Sisustuse värvimine
 • Tugimüüride toestamine

Sel aastal värviti üle terve kirikusisustus. Lõunapoolsetele tugimüüridele valati betoonist uus kate ja kaeti need eterniidiga. Lisaks teostati krohviparandusi kõigi nelja tugimüüri juures ning valgendati need lubjapiimaga.

2005
Sel aastal teostati Kullamaa kiriku tornis restaureerimistöid. Uuendati tornikorruste põrandaid, treppe, luuke, samuti paigaldati tuleohtus- ning elektriseadmeid.
2019

Demonteeriti avariitööde korras tornirist ja -kuul. 

2020

Restaureeriti tornirist ja -kuul.