Esileht
HARJUMAA
SAHA KABEL

SAHA PÜHA NIKOLAUSE KABEL

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1954
Saha kabeli ülesmõõtmisjoonised. R.Zobel.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-28)

ENSV Arhitektuuri Valitsuse Arhitektuuri mälestusmärkide Kaitse osakonna tellimisel tehtud mõõdistused. Kaust sisaldab suuremõõtmelisi jooniseid, mis kirjeldavad hästi kabeli olukorda enne restaureerimis-konserveerimistööde algust 60-ndatel.


1962
Saha kabeli tööjoonised ja fotod. K.Aluve.
(Muinsuskaitsematei arhiiv, säilik P-418)

Tekstiline osa:
• kabeli remont-restaureerimistööde kaalutlus
• seletuskiri arhitektuursete tööjooniste juurde
• kokkuvõte kabeli ruumilisest ülesehitusest
• fotode nimestik
• fotod

Joonised:
• vaade läänest
• vaade idast koos triangulatsiooniga
• vaade põhjast
• vaade lõunast
• ristlõige läänepoolsest võlvikust (vaatega itta) koos triangulatsiooniga
• põhiplaan (triangulatsioon)
• pikilõige (triangulatsioon)


1962
Saha kabel. Mõõtmisjoonised. K.Aluve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-86)

Kaustik sisaldab restaureerimis-konserveerimistööde käigus tehtud ligi poolt sadat joonist.


1966
Saha kabeli katuse tööjoonised. Köide II. V.Raam, K.Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-722)

Sisaldab järgmisi suuremõõtmelisi märkustega jooniseid:

• fermide asetusplaan
• puidust ferm
• katusekonstruktsiooni detailid


1967
Saha kabeli akende ja portaali tööjoonised. Köide II. V. Raam, K.Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-765)

Sisaldab järgmisi jooniseid:

• akende raidraamid
• aknaraami kinnitusdetailid
• aken A-1, ülemise figuraalse raidraami kivi šabloon
• aken A-2, ülemise figuraalse raidraami kivi šabloon
• aken A-3, ülemise figuraalse raidraami kivi šabloon
• aken A-4, ülemise figuraalse raidraami kivi šabloon
• portaal lõunaseinas
• lõunaseina portaali kaar ja kivi šabloon


1969
Saha kabeli torni ehisvarda tööjoonised. A.Kukkur.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1135)

Kaustas on Saha kabeli tornitippu asetatud ehisvarda tööjoonised.


1970
Saha kabeli restaureerimistööde aruanne aastatel 1962-1969. K.Aluve ja A.Kukkur.
(Muinsuskaitseameti arhiivi säilik P-1176)

Aruanne ligi kümne aasta jooksul tehtud restaureerimis-konserveerimistöödest. Lisadena järgmised joonised:

• kabeli idaküje vaate joonis
• kabeli lõunakülje joonis
• šurfi joonis (see kaevati 1967. a kevadel kabeli vundamendi sügavuse ja sokli kõrguse määramiseks)
• restaureerimistööde käigus tehtud ligi poolsada fotot

1970
Saha kabeli akende ja ukse mõõtmisjoonised. K.Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü–213)

Kaustas on märkuste ja mõõtudega joonised akendest ja uksest lõunaseinas.


1972
Saha kabel. Arhitektuurimälestise kaitse-rendileping.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5346)

Dokument sisaldab lühiülevaadet Saha kabeli ja kalmistu ajaloost ning nappe kommentaare hoone ja kalmistuaia tehnilisest seisundist.


1989
Saha kabeli kalmistu restaureerimise tööprojekt. I.Komonyi.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8748)

Projekt varem ettenähtud tööde lõpetamiseks. Sisaldab kabeli plaani ja interjööri detailide jooniseid.


2006
Muinsuskaitse eritingimused kabeliaia heakorrastamiseks. R.Uustalu.
(Muinsuskaitsemeti arhiiv, säilik A-6686)

Sisaldab muinsuskaitseameti arhiividokumentidest parimat ajaloolist ülevaaadet Saha kabelist. Projektist võib lugeda muinsuskaitse eritingimuste koostamise alusest, objekti asukohast, haldajast ja pargi kaitserežiimist. Lisaks eritingimustele on projektis objekti olukord sõnas ja pildis.

2006
Saha kabeliaia haljastusprojekt. R. Uustalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13585)

Projektis on lahendatud kabeliaia restaureerimis- ja rajamistööd heakorrastamiseks. Metoodika ja kujundamise põhiprintsiipe on detailselt kirjeldatud. Projekti juurde kuuluvad suuremõõtmelised seletavad joonised kabeliaia hetkeolukorrast ja plaanidest.

2008
Saha kabeliaed. Aruanne arheoloogilisest jäelvalvest Saha kabeli juures 2008. a. MTÜ Arheoloogiakeskus

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9831)

Järelvalve kaablitrassi kaevamise juures. Leiti inimluude fragmente, matus. Järeldati, et kabeliaeda piirav müür on ida pool ligilähedaselt oma algses kohas ja väljaspool praegust matmisala varasemaid matuseid ei ole. 10 fotot. 

2009
Muinsukaitse eritingimused. J. Kilumets, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8828)

Esmalt on toodud ajalooline ülevaade, milles on käsitletud ka 1960. aastate restaureerimisi. Järgneb hinnang kabeli tähtsusele, funktsioonile ning kavandatavatele muudatustele. Muinsuskaitse eritingimused on koostatud kiriku kavatisele ja ümbritsevale maapinnale, fassaadidele, tugipiitadele, katusele, tornile, lääne- ja lõunaportaalile ning uksele, raidraamidele, akendele ja muudele valgusavadele, võlvidele; interjööri seinapindadele ning niššidele, põrndale, altarile, hauaplaadile, müüritrepile ning võlvipealsele; uuele sisustusele ning detailidele ja elektrivarustusele. Toodud on muinsuskaitselise väärtusega detailide ja tarindite loetelu ning projekteerimis-restaureerimistööde programm. Aruannet illustreerib 22 värvifotot, lisaks mõõtmisjoonised: põhiplaan ning vaated (K. Aluve, 1962).

2013
Saha kabel. Katuse ülevaatuse akt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11563)

6 fotot olemasolevast olukorrast, kokkuvõte ja ettepanekud teostatvateks töödeks.

2016
Saha kabelis asuva hauaplaatide fragmentide seinal eksponeerimise tegevuskava. OÜ T-Linnaprojekt. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 28886)
 
Sisaldab juhiseid nelja plaadifragmendi kinnitamiseks lääneseina siseküljele, kabeli põhiplaani, skeeme fragmentide paigutuse ja kinnituspõhimõtete selgitamiseks, fotot katkisest hauaplaadist. 
 
2017
Arheoloogiliste järelevalvetööde kava Saha kabeliaia juures. G. Vedru
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 29040)
 
Järelvalvetööde kava kaabli paigaldamisel. 
 
Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Saha kabeliaia juures 2017. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 29194)
 
Kaablikraavi kaevamisega läbiviidud arheoloogilse järelevalve aruanne. Sisadab lühikokkuvõtet mälestise ajaloost, kaevetööde metoodika kirjeldust, kaevendite ja arheoloogiliste leidude kirjeldust, fotosid kaevenditest. 
 
Saha kabeli vööndkaare konserveerimise tegevuskava. Rändmeister OÜ, I. Aaso-Zahradnikova
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30293)
 
Sisaldab vööndkaare iseloomustust, kahjustuste kirjeldust, vajalike tööde loetelu, lähifotosid vööndkaarest. 
 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31435)
 
Sisaldab vööndkaare seisukorra kirjeldust, ülevaadet tehtud töödest ja kasutatud materjalidest, hulgaliselt võrdlevaid enne ja pärast fotosid vööndkaarest.