Esileht
VÕRUMAA
RÕUGE

RÕUGE MAARJA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1836
Akende suuremaks ehitamine.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1854
Kirik sai oma oreli (eelmine oli 1836.a. renditud) ja R.v. Mühleni altaripildi "Kristus ristil".

Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register

1860
Ümberehituse käigus kõrgendati seinu umbes meetri võrra. Ehitati peegelvõlvlagi. Paigaldati uus katus.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1861
Sisevärvimine.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1900
Valmistati põõnadel püstlaudadest peauks.

Allikas: Katusekonstruktsioonide restaureerimine, katusekatte, peaukse ja torniluukide remont. Muinsuskaitseline aruanne.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10963)

1913
Uuendati peegelvõlvlage.

Allikas: Eesti arhitektuur 4. Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. Üldtoimetaja: V. Raam. Tallinn: Valgus, 1999

1915
Tornikiiver taastatakse peale põlemist.

Allikas: Eesti arhitektuur 4. Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. Üldtoimetaja: V. Raam. Tallinn: Valgus, 1999

1920
16.aug. 1920.a. kirjast Võru jaoskonna praostile selgub, et koguduse korjanduse abil on kirik nii parandatud, et seal saab jumalateenistusi pidada. Torni parandamine on lõpule jõudmisel, puudub veel akende klaas, mida siis saada ei olnud.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Rõuge kogudus. 1919-1920

1924
Teostati põhjalik remont peale 1919.aasta sõjakahjustusi. 1915.aastal põlenud lühem torn taastati algsel kujul. Sisevärvimine.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1930
Kirik sai vendade Kriisade poolt ehitatud uue, 31-registrilise oreli.

Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register

1945-46
Teostati põhjalik remont peale II Maailmasõja purustusi.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1957
Välised krohviparandused, valgendamine.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1961-63
Kapitaalremont. Siseseinte krohviparandused, vana värvi eemaldamine. 3 korda värvimine lubivärviga. 1961 rõdualuse lae ja sammaste värvimine. 1962 pinkide värvimine.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1966
Välisfassaadi krohviparandused, valgendamine. Kirikule tehti uued uksed.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1979
Välisfassaadi krohviparandused ja valgendamine lubjapiimaga.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1980
Krohviparandused nii sise- kui välisseintel, parandatud kohtade valgendamine. Peauste lakkimine.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1982
Peauste lakkimine.

Allikas: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)

1989-90
Välisseinte krohviparandused ja valgendamine. 1990 pikihoonele ja käärkambrile paigaldatud tsingitud valtsliitega tahvelplekk. Tornikiiver on hiljem värvitud.

Allikad: Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, uuringud. 2004. Koostanud AS Kurmik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5781)
Katusekonstruktsioonide restaureerimine, katusekatte, peaukse ja torniluukide remont. Muinsuskaitseline aruanne. 2012. Kurmik Projekt OÜ.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10963

2012
Teostatud tööd:
- Pikihoone katuse- ja vahelaekandurite räästasõlmede restaureerimine.
- Tornikiivri kandekonstruktsioonide tugevdamine.
- Katusekatte läbijooksude likvideerimine.
- Peaukse remont ja voodrilaudise restaureerimine.
- Torniliikide pisiremont ja reguleerimine, veeplekkide panek.

Allikas: Katusekonstruktsioonide restaureerimine, katusekatte, peaukse ja torniluukide remont. Muinsuskaitseline aruanne.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10963

2019
Restaureeriti kaks altariruumi akent.

Allikas: EELK Rõuge Maarja koguduse koduleht

2019
Tormikahjude ülevaatus, mille käigus sedastakse, et torni katteplekk on lahti rebenenud, aluskonstruktsioonid rahuldavas seisus.

Allikas: Ülevaatuse aruanne, Virgo Eiche (Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik) 

2020
Kirikule paigaldati õhk-vesi soojavahetitel põhinev küttesüsteem. Radiaatorid asuvad pinkiderea all.

Allikad: Lõuna-Eesti Postimees
eKirik koduleht: Rõuge Maarja kirik sai 290. aastapäevaks soojaks