Esileht
VÕRUMAA
RÄPINA

RÄPINA MIIKAELI KIRIK

joonis allkiri asukoht autor aasta
 ENSV arhitektuurimälestiste kaitse- ja reguleerimistsooni piiritlus. Räpina kirik kirikaiaga.   Muinsuskaitseameti arhiiv. A-1918.      1987 
 Räpina kiriku inventeerimisjoonis. Plaanid.   Muinsuskaitseameti arhiiv. Ü-1102.      1949 
 Räpina kiriku inventeerimisjoonis. Vaated ja lõiked.   Muinsuskaitseameti arhiiv. Ü-1102.      1949