Esileht
VÕRUMAA
KARULA

KARULA PÜHA MAARJA KIRIK

1971
Karula kiriku varemete esialgne tehniline ülevaatus. Vabariiklik Restaureerimisvalitus, V. Raam, K. Aluve, K. Alttoa jt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1362)

Säilik koosneb esialgse tehnilise ülevaatuse aruandest, 14 must-valgest fotost koos annotatsioonidega; lisades protokoll 1971.a. 6.aug. varemeil toimunud koosolekust ning Karula ja Helme kirikute konserveerimistööde ettepanekute ärakiri.

 

1982

Arhitektuurimälestise pass. V.Vaga, K. Alttoa. (Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

Arhitektuurimälestise pass sisaldab ülevaadet kiriku ehitusajaloost, andmeid tehnilise hetkeseisukorra kohta ning bibliograafiat, lisadena asendiskeem ja põhiplaan ning must-valged fotod varemetest.

 

2008
 
Karula kiriku varemed. Ülevaatusakt. Rändmeister OÜ, J. Kilumets, A. Pihl
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11623)

Sisaldab fotodega illustreeritud kirjeldust varemete hetkeseisukorrast ja soovitusi esmasteks tegevusteks. 

 

2019

Valgamaa Karula kiriku varemete avariitööde 2019 toetuse taotlemise põhjendus ja tegevuskava. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik kk nr 33917)
 
Fotodega illustreeritud ülevaade varemete hetkeolukorrast, kavandatud tööde loetelu koos eelarvega. 
 
 
2020
 
Arheoloogiline jälgimine Karula kiriku varemetes 2020. Uurigukava. Koostanud H. Valk. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik kk nr 38702)
 
Tegevuskava varemete ala kontrollimiseks pärast rusueemaldust metallidetektoriga (et ennetada tegevusloata hobidetektoristi tegevust). 
 
 
2020
 
Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Karula kiriku varemetes ja nende ümbruses 11.–12. oktoobril ja 13.novembril 2020. MTÜ Õpetatud Eesti Selts (H. Valk, M. Raudsepp)
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik kk nr 39344)
 
Arheolooglisel jälgimisel tehtud tööde ja selle käigus leitu kirjeldus. Fotod. Leiti 1836. aasta ümberehituse eelse käärkambri vundamentide jäänuseid, samuti münte, luid ning tükk põlenud kirikukellast. 
 
 
2021
 
Karula kiriku varemete avariitööde I etapi aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, T. Erilt
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik kk nr 39978)
 
Sisaldab tööde-eelse seisukorra kirjeldust, ülevaadet tehtud töödest koos fotodokumentatsiooniga ning tööde käigus tehtud tähelepanekuid kiriku ehitusajaloo kohta. 
 
 
2021
 
Karula kiriku varemete avariitööde 2021 tegevuskava. Liivimaa Lossid OÜ, T. Erilt
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik kk nr 40716)
 
Üheleheküljeline kirjeldus 2021. aastaks kavandatud töödest (rusueemaldus ja arheoloogilised uuringud, kooriruumi idaseina ukseavade toestamine, detailide mõõdistamine).