Esileht
TARTUMAA
KODAVERE

KODAVERE MIHKLI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad

1. EELK Arhiiv. Kodavere kogudus. 1933 - 50.

2. EELK Arhiiv. Kodavere kogudus. 1951 - 70.

3. EELK Arhiiv. Kodavere kogudus. 1977 - 96.

4. K. Kodres (1984). Arhitektuurimälestise pass. https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1708

Katus

20. sajandi jooksul on korduvalt remonditud ja vahetatud kiriku katust. Algne laastukatus kaeti 40.ndatel plekiga. (Allikas 1) Eterniidist katuse sai pühhakoda 1962 (Allikas 2) ning praeguse tsinkplekk-katuse 1990 (Allikas 3).

Interjöör

1933 restaureeriti kiriku lagi Nikolai Kušmini projekti järgi. Pikkihoone välja vajuma hakanud seinad stabiliseeriti tõmbidega. (Allikas 4) 1961 ilmusid interjööri õlivärvidega tehtud seinapaneelid. (Allikas 2)

Vargus 1979

1979. pandi kirikus toime vargus, mille käigus läksid kaduma kõik kolm altarimaali. Maalid saadu üsna varsti uuesti kätte. (Allikas 4) 1983 Lisati akendele pooles kõrguses trellid, et tulevasi vargusjuhtumeid vältida.(Allikas 3)