Esileht
TARTUMAA
PALAMUSE

PALAMUSE PÜHA BARTHOLOMEUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded Palamuse Bartholomäuse kiriku kohta

1884
Palamuse kiriku torni projekt. R. Guleke. Palamuse kiriku koori akna vitraaži eskiis. E. Kühnert. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5138)
Säilik sisaldab koopiat torni joonisest aastast 1884 ning koopiat vitraaži eskiisist.


JOONISTE MAPP
Palamuse kirik.
Mapp sisaldab 1. kiriku asendiplaani (kalkal sama mis säilik P-4615). Asendiplaan aastal 1978, mõõdistas ja joonestas U. Hermann ning 2. valguskoopiat ELK Palamuse koguduse majavalduse plaanist (asendiplaan, põhiplaan, rõdu, kellaruum, lõiked A-B, C-D ning hoonete eksplikatsioon).


1979
ENSV arhit. kaitsetsoonide geod. mõõdist. 1979. a. V etapp. Jõgeva raj. Palamuse k/n. Palamuse kirik. H. Uuetalu, A. Sandberg, S. Metsma. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-4615)
Säilik sisaldab ühel joonisel väljavõtet 1684. a. kaardist ning 1878-1902 a. plaanist, asukohaskeemi ja kiriku asendiplaani.

1962-1990
Palamuse kiriku kirjavahetus aastatel 1962-1990
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik: FOTO) REST AJALUGU
Säilik sisaldab kirjavahetust remonttööde tarvis loa saamiseks EELK Palamuse koguduse ja Vabariikliku Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsiooni vahel. Käsikirjaline kiriku remondi kalkulatsioon 17.10.1983. Remondiks vajalike värvide ostutšekk. F. Tompsi poolt tehtud ülevaatus ja edasised ettepanekud jms. 


1996
Palamuse kirik. Katuse ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus. Arhitektuuribüroo „Vanad Kirikud“. Koostajad: A. Danil ja T. Parmakson. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3996)
Sisaldab objekti lühitutvustust, kirjeldust pikihoone, kooriruumi ja torni katusekonstruktsiooni tehnilisest seisukorrast ning ettepanekuid sobivaks katusekatteks ja hooldustöödeks katuse kapitaalremondini. Publikatsioon sisaldab ka põhiplaani ja fotosid (välisvaade, katuse konstruktsiooni seisukorrast).


1997
Palamuse kiriku torni ja välisviimistluse värvilahendus. T. Böckler. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10749)
Säilik sisaldab seletuskirja ja ettepanekuid hoone välisviimistluse värvilahenduse kohta. Publikatsioon sisaldab ka fotosid ning värviskeemi (värvide tooniproovid on osaliselt puudu).


2000
Palamuse kiriku elektri pingisoojendus. Eelprojekt. Seletuskiri ja joonised. Koostaja: M. Nuga (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12233)
Säilik sisaldab eelprojekti kommentaaridega seletuskirja ja paigaldamisjooniseid ning pingisoojendaja tutvustust.


2001
Palamuse kiriku elektri pingisoojendus. Tööjoonised. Seletuskiri ja joonised. Koostaja: M. Nuga (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12234)
Säilik sisaldab tööprojekti seletuskirja ja paigaldamisjooniseid ning pingisoojendaja tutvustust.


2002
Palamuse kirik. Restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ. Koostaja: A. Danil. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7547)
Säilik sisaldab hoone ehituslugu, restureerimistööde käiku etapide kaupa ja ehitusaegseid fotosid kommentaaridega.