Esileht
TARTUMAA
TORMA

TORMA MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1951
Torma kirik. Inventeerimisjoonised. R. Karu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s Ü-1223)


2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-5858)

 

2006
Torma kirik. Katuse ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-11637)

Ülevaatuse tulemused, ettepanekud restaureerimiseks ning 8 fotot.


2014
Torma kirik. Torni katusekonstruktsiooni tugevdus, ankurdus ja kattepleki vahetus. Muinsuskaitseline aruanne. Ivo Antonov

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-12327

Tööd teostas OÜ Haspo. Tööde lühikirjeldus, tööjoonised, fotod. Torni katusekonstruktsiooni tugevdamine ja kattepleki vahetus. Tornitipu kapslisse lisati ka nõukogudeaegseid ja tänapäevaseid meeneid.


2011
EELK Torma kiriku katuste ja tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-17728)

Projekt tellitud katuse ebarahuldava seisukorra tõttu – katted amortiseerunud ja katuste kandekonstruktsioonid oluliste kahjustusega, idaosa katus avariiline, kate ei pea vett. Projekt näeb ette kandekonstruktsioonide restaureerimist ja tugevdamist ning katmist käsitsi valtsitud tsingitud terasplekiga. Varasemast kattematerjalist – puidust, on loobutud suurte hoolduskulude ja lühiealisuse tõttu, kivi kasutamist takistab ebapiisav kandevõime. Hetkel on kasutusel eterniit ja selle all säilinud laastukatus. Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi – ajaloolist ülevaadet, hetkeolukorra kirjeldust, uuringute/ülevaatuse tulemusi ja hinnangut kavandatavatele muudatustele, kultuuriväärtuslike tarindite loetelu, nõudeid ehitusprojektdokumentatsioonile, fotosid (11), nõudeid tehtavatele töödele, tööjooniseid, plaane.