Esileht
TARTUMAA
RANNU

RANNU PÜHA MARTINI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad:

1. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi kaust: E.E.L.K Rannu kogudus 1939 – 1970. (E.E.L.K. Konsistooriumi arhiiv)
2. Uste ja akende restaureerimistööde araunne. T. Traksmaa. 2003. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7902)
3. Tornikiivri restaureerimise põhiprojekt ja muinsuskaitse eritingimused. Frantsiskus OÜ. Koostaja: A. Danil. 2005. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14303)
4. Tornikiivri restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ. Koostaja: J. Viikna, R. Mõtus. 2007. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säili A-8135)
5. EELK Valga praostkonna koduleht: www.valgapraostkond.ee
6. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Konsistooriumi kaust: EELK Rannu kogudus 1919 – 1938. (E.E.L.K. Konsistooriumi arhiiv)
7. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi toimik: Rannu Püha Martini kogudus. 1971-2011
8. Uurimisprojekt Eesti kirikute katuste kandekonstruktsioonid. EELK Rannu kiriku katused. Mõõdistamine. Dendrokronoloogiline uuring. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl, Alar Läänelaid, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, nr Ü-1276, digitaalselt kättesaadav.
9. Rannu Püha Martini kiriku avariilise põranda, käärkambri ja selle eesruumi 2020 ehitusuuringute aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39451, digitaalselt kättesaadav.
10. Rannu kiriku katuste restaureerimine. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, Silvia Rand, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38362, digitaalselt kättesaadav.
11. Rannu Püha Martini kiriku avariilise põranda, käärkambri ja selle eesruumi 2020 restaureerimistööde aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39503, digitaalselt kättesaadav.
12. Muinsuskaitse eritingimused katuse restaureerimise ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 7254, digitaalselt kättesaadav.

13. Rannu Püha Martini kiriku põrandate restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Pärn Projekt OÜ, Kalev Pärn, 2021. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39503, digitaalselt kättesaadav.
 

1936
Seinad valgendati seest ja väljast lubivärviga, puutorn, kelbad ja muud puitosad värviti valgeks õlivärvidega. (allikas 6)

1949 – 1956
Uuendati mahavarisenud kirikukatust, klaasiti aknaid ja viidi läbi väiksemaid parandustöid. (allikas 1)

1961
Teostati katuse ja torni põhjalik remont, ladudes ümber suurema osa katusest ja lappides tornikiivrit. (allikas 1)

1965
Kõrvaldati vana lahtine lubivärv ja kaeti uue lubjavärviga. Parandati kiriku lage ja tehti värviparandusi laes, samuti remonditi aknaid. (allikas 1)

1974

Purunenud S-kujulised katusekivid asendati uutega. (allikas 7)

1985
Vahetati kogu katusekate (v.a tornikiiver), kasutades Aseri kive. (allikas 7)

1989
Vahetati suur osa käärkambri põrandalaudadest, pliidile laoti soemüür. (Allikas 7)

1991
Teostati kapitaalremont, mille käigus paigaldati uus katusekate, vahetati põrandakate, ehitati uus lagi ning paigaldati uus elektrisüsteem. (allikas 5)
2000. a paiku

Laudpõranda uuendamine. (allikas 9)

2003
Restaureeriti uksi ja aknaid, mille käigus paigaldati restaureeritud aknaraamidesse ka uued vitraažid. (allikas 2)

2005 – 2007
Restaureeriti tornikiiver, mille käigus tagati torni üldstabiilsus, asendati mädanikust kahjustunud konstruktsiooniosad, asendati kogu karniis ja enamus müürilatte. Samuti renoveeriti tornitipus paiknevad kukk ja muna. (allikad 3 ja 4)
2017

Männipuidust katusekandmiku talad on toore puidu kasutamise eeldusel valmistatud puude langetamise järgsel 1751. aastal. Talade männipuidust otsad on samal eeldusel vahetatud 1838. aastal. Kuusepuidust sarikaid ja penne dateerida ei õnnestunud. (allikas 8)

2020

2000. aasta paiku uuendatud laudpõrand on nii pikihoones kui käärkambris katuse läbijooksude tõttu auklikuks pehkinud. (allikas 9)

Põhjalikult (kuigi mitte täies ulatuses) remonditi pikihoone ning käärkambri ja selle eeskoja põrandaid. (allikas 11)

Pikihoone ja koororuumi kivikatuste seisukord on väga halb, paiguti avariiline; käärkambri lõunapoolne katusekandmik nähtavas osas on rahuldavas seisus, põhjapoolne lohku vajunud, katuse ääred ja liitumiskohad kooriruumiga ei pea vett. (allikas 10)

Katusekonstruktsioonid on oluliselt kahjustunud. Kooriosa seisukord on rahuldav. Käärkambri katusekate on tugevalt sammaldunud. Torni kimmkatte seisukord on rahuldav. (allikas 12)

2021

Põrandate restaureerimine. (allikas 13)

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018"

2006. a tornikiivri avarii-restaureerimistöödeks, summas 500 000 €

2007. a tornikiivri avarii-restaureerimistöödeks, summas 763 100 €.

Allikas: Muinsuskaitseamet