Esileht
TARTUMAA
RANNU

RANNU PÜHA MARTINI KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:
1. Eesti arhitektuur 4. Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1997.
KIRIKU RAJAMINE
15. sajand

Esmased teated kiriku olemasolust pärinevad 13. sajandist.
Praegune kirikuhoone valmis tõenäoliselt 15. sajandil ning oli tsentraalse kavatisega võlvitud ehitis:
  • ruudulähedase põhiplaaniga, kolmelööviline kahe traveega pikihoone
  • pikihoone võlve kandis üksainus piilaripaar, seintel ja nurkades toetusid võlvkaared püramiidjatele, erandlikult paest konsoolidele
  • harukordne piki-ja põikvööndkaarte kitsas profiil, mis avardas ühtset ruumimuljet
  • pikihoones on kahel pool võidukaart altari-ja sakramendinišš, lõunaseinal Kristuse hauda sümboliseeriv nišš
  • lai nelinurkne koor
  • kooris paarismõikaliste roietega tähtvõlv, mis toestus mõikataolistele kilpkaartele ja astmena ahenevatele rippturpadele ruumi nurkades. Eestis erandlikult keraamilistel rippturpadel on kalapõietaolise ehisraamistikumotiiviga ümar baldahhiinkapiteel
  • kooriruumi roideid kaunistas punane-kollane kalasabamuster, võidukaart dekoratiivvuugistik
  • fassad: puhasvuuk-tellissein.
  • peaportaal lääneseinas on Lõuna-Eesti tellisgooti maakirikute omadest kõige rikkalikum: teravkaarse portaali talumite palestiku profiil koosneb topeltrihvast kahe pirnvöödi vahel
  • lääneortaalist lõuna pool fassaadiseinas erandlik segmentkaare ja ümarvöötraamistusega lai nišš, kus tõenäoliselt paiknes välisaltar – analoogne nišš paikneb ka koori idaseinas
HILISEMAD MUUDATUSED
16. sajand

Sõjategevuse tagajärjel hävisid kiriku võlvid. Sisustuse osas pärineb antud perioodist Eesti vanim renessanss-stiilis kantslikorpus. 
19. sajand
Käärkambri ning haritorni ehitamine


Suurendati pikihoone mõlema travee külgseinas paiknevaid aknaavasid. Koori põhjaküljele ehitati käärkamber ning pikihoonele sõrestikviilud.

1835. aastal püstitati 33 meetrine puidust haritorn.

Sisustuse osas pärineb antud perioodist R. v. z. Mühleni altarimaal "Kolgata".