Esileht
TARTUMAA
RÕNGU

RÕNGU MIHKLI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1951
Tartu maakond, Rõngu vald, Rõngu alevik. Rõngu kirik. Inventeerimisjoonised. R. Karu.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1261)

1978
Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-12/10 köide II, rg 424-466
Dokumentatsioon kunstimälestiste täielikust arvelevõtmisest, märgistamisest, mõõdistamisest ja fotografeerimisest. Lisatud on fotod vallasmälestistest.

1996
Rõngu kiriku tehnilise seisukorra ülevaatus. A. Danil, T. Parmakson

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3975)
Antud on ajalooline lühiülevaade, tornikiivri tehniline seisukord ja ettepanekud restaureerimistöödeks.
Lisatud on fotod kahjustustest.

2000
Rõngu kirik. Restaureerimistööde aruanne. T. Sepp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4049)

Säilik sisaldab:
Tornikiivri tehniline olukord
Tööde käik
Leiuaines

Lisatud on illustratsioonid enne ja pärast tornikiivri restaureerimist.

2004
Tehnilise seisukorra ekspertiis. Ü. Takker, K. Pluum

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8801)

Ekspertiisis pöörati tähelepanu järgnevatele probleemidele:

Katusekate laseb kohati vett läbi.
Vihmaveerennid ja torud on halvas seisukorras.
Vihmaveetorude otsad on paigaldatud valesti, sadevesi voolab vastu seina.
Krohv on kohati lagunenud.
Hoone välisseinas on lõhkemata kahurimürsk, koguduseõpetaja andmetel pärineb mürsk Vabadussõja ajast.

Soovitused edasisteks töödeks: katus korda, laetalad asendada uutega, välitrepid parandada, karniisid ja välisseinad renoveerida, ümbruse vertikaalplaneerimine korrastada. Lisatud on illustratsioonid kahjustustest.


2005
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-12/10 köide II, rg 424-466)

Aruanne altariruumi aknavitraaži restaureerimistöödest koos illustratsioonidega.

2016
Rõngu kirik. Katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17488)

Projekt näeb ette katuse kandekonstruktsioonide restaureerimise ja katmise terasplekiga ning detailide (ehisdetailid ja ristlillik) restaureerimise. Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi, kutluuriväärtuslike tarindite fotosid, nõudeid restaureerimistöödele ja tööjooniseid.