Esileht
TARTUMAA
VÕNNU

VÕNNU JAKOBI KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid
  1. Eesti arhitektuur 4. Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1997.
  2. Rootslane, Jaan, Körber, Eduard Philipp. Lühikene Võnnu kiriku ja kihelkonna ajalugu. Võnnu, 1902.
  3. Ein, August Eduard. Lühike ülewaade Wõnnu-Jakobi ew. lut. usu kiriku ja kihelkonna elust-olust 700-aastase kestwuse juubelipäeva mälestuseks. Tartu,1932.
  4. Tartumaa. Maateadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. Toim. Rumma, J, Granö, J.G., Veski, J.V. Tartu, 1925.
  5. Oehrn, G. O. Võnnu keriku ajalugu. Tartu, 1881.
  6. Ederma, E., Jaik, A. Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirikud. Tallinn, 1939
Jooksev info
  • Looga, Ed[uard] Aastad kõnelevad ... Võnnu koguduse elust-olust 700 a. kestel. - Postimees. 1932, 23. juuli, lk. 4
  • Võnnu kirik saab üleni plekkkatuse. - Postimees. 1936, 25. mai, lk. 6
  • Võnnu kiriku juures lõppesid remonttööd 17.juunil. - Postimees. 1936, 19. juuni, lk. 4