Esileht
TARTUMAA
NÕO

NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

Kunstimälestised Tartu raj. Nõo kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-12/7 )

Köide I
Üldmaterjalid

Sisaldab üldmaterjale Nõo kiriku kohta:

• Nõo kiriku rüüsteretke kahjud (kroonlühtrid, küünlajalad).
• Ekspertiisiakt kriminaalasjaga nr R-123 seoses purustustega Tartu rajooni Nõo kirikus ööl vastu 11.06.1988. aastal. Eksperdid: Nelli Vahter, Karin Daniel. (Lõhutud/rikutud esemete loetelu, restaureerimistööde maksumus).
• Ekspertiisimäärus 11.06.1988. aastal toimunud kriminaalasja nr R-123 kohta. Tartus 16. juunil 1988. aastal. Tartu Linna RSN TL SAO juurdleja R. Nurmla.
• Kaitsekohustus 21.12.1973 V. Johanson Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee esimehe asetäitja.
I Maal: „Kolgata“ („Kristus ristil“) õli lõuendil – autor T. Grenzstein (1895).
II Skulptuur : altari reljeefid (puunikerdus) – autor J. Koort (1910).
• Nõo kiriku kunstimälestiste seisukorda kontrollitud 9. augustil 1978. N. Laidinen. käsikirjaline märkus.
• Altarimaal „Kolgata“ õli, lõuend T. Grenzstein 1895
  1. Kunstimälestusmärgi arvelevõtu kaart 1956. a.
  2. Nõo kiriku altarimaali korrastuskalkulatsioon 21.06.1988. a.
  3. fotod
Fotod:
• Altari reljeefid (puunikerdus) J. Koort
• Altar ja altariaed (puuvool, tisleritöö, õlivärv) pseudogooti, 19. saj.
• Kantsel (puuvool, tisleritöö, õlivärv) pseudogooti, 19. saj.
• Karikas (hõbe, seest kullatud) 20. saj.
• Leivik (hõbe, pealt kullatud) 20. saj.
• Ristimisvaagen (messing, hõbetatud) 1878. a.


Köide II

Fotod:
• Raidkivid (arvat. lõunaportaalilt) uurendkivi, reljeefornament 17. saj
• Orel (puuvool, tisleritöö, metallviled) P. W. Walcker, Ludwigsburg, 1890.
• Laualühter (altari-) (2 tk) malmivalu, pronksitud, pseudogooti, 19. saj.
• Laualühter (kolmele küünlale) messing, hõbetatud 19./20. saj. (1936)
• Laualühter (2 tk) valge metall, treegitud, Varssavi Gebr. Buch, 19. saj.
• Laualühter (kolmele küünlale) (2 tk) valge metall, valatud, treegitud (kantslil) 20. saj. (1937)
• Krutsifiks (malmivalu, alum. värv, figuur, pronksivalu, pseudogooti, 19. saj.
• Tornikell (pronksivalu) J. W. Strandtmann, 1817. a.
• Tornikell (pronksivalu) 1906. a.
• Seinalühter („Peetrus“) messing, valatud, treegitud, 20. saj. (1938)
• Seinalühter („Johannes“) messing, valatud, treegitud, 20. saj. (1938)
• Kroonlühter (kooris) messing, valatud, treegitud, 19.saj.
• Kroonlühter (pikihoones idapoolne) messing, valatud, treitud, 19. saj.
• Kroonlühter (pikihoones läänepoolne) messing, valatud, treitud, 19. saj. (1865)
• Kroonlühter messing, valatud, treegitud, 19.saj.
• Küünlajalad (2 tükki) messingvalu, al. värv, 19./20. saj.
• Laualühter (altari-) (2 tk) tinavalu, puit 19. saj.
  1. Kunstimälestusmärgi arvelevõtu kaart 27. 08.1956. a.


1952
Nõo kirik. Inventeerimisjoonis. 15.06.1952. A. Kirsipuu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1097)

Majavalduse plaani kontrollinud ja tabelid koostanud K. Preem.


1973
Nõo kiriku remondi tehnilised tingimused. Villem Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1720)

Kaust sisaldab V. Raami kirja EELK Nõo koguduse juhatuse esimehele, milles on loetletud kiriku remonttööde eritingimused.


1982
Nõo kirik kirikuaiaga. Arhitektuurimälestise pass. Kaur Alltoa.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik VLAKV.1.16)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, ajaloolise struktuuri skeemist ning tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest. Lisaks on loetletud kirikus asuvad kunstimälestised ning kirikut käsitlev bibliograafia. Arhitektuurimälestise passi juurde kuuluvad ka 1983. aastal Olev Kõlli pildistatud mustvalged fotod kirikust ning ehitise asendi- ja põhiplaan. Mälestist uurisid V. Vaga ja V. Raam.


2012
Nõo kiriku viimistluskihtide uuringute tegevuskava. Koostaja R. Pärnoja. ARC Projekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10846)

I Üldandmed
II Ajalooline lühiülevaade
III Olemasoleva olukorra kirjeldus
IV Uuringute eesmärk
V Viimistlusuuringute programm
Lisa 1: Joonised 1-6 kavandatavate sondaažikohtadega
Lisa 2: Fotod