Esileht
TARTUMAA
NÕO

NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid
 1. Kaur Alttoa. Nõo Laurentsiuse kirikust. Kunstiteaduslikke uurimusi. Tallinn: Kunst, 1994, lk 231-244.
 2. Eesti arhitektuur 4. Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1999.
 3. Vaga, Voldemar. Eesti arhitektuuri ajalugu, 1965. Tallinn.
 4. Raam, Villem. Eesti kunsti ajalugu, I kd 1, 1975. Tallinn.
 5. Marand, Agnes-Asta. Lehekülgi Nõo ajaloost I. Nõo: Tõravere trükikoda, 2001.
 6. Ederma, B., Jaik, A. Eesti Evangeeliumi luteriusu kirikud. Tartu, 1939, lk 102.
 7. Nõo Lauretsiuse kirik, 1882. Tallinn. pisitrükis.
 8. Alttoa, Karl. Nõo Laurentsiuse kirik, 1997. infovoldik.
 9. Вага, В. Проблема пространственный формы в средневековой архитектуре Эстонии, 1960. Тарту.
Jooksev info
 • Kapitaalremont Nõo kirikule. - Postimees. 1934, 10. okt., lk. 6
 • Nõo kirik remonteerimisele. - Postimees. 1935, 3. juuni, lk. 6
 • Nõo kirik juulikuul remonti. - Postimees. 1936, 19. mai, lk. 6
 • Ajalooline kirik remonti. - Postimees. 1936, 24. mai, lk. 3
 • Nõo kiriku ürgajast. - Postimees. 1936, 14. juuni, lk. 6
 • Nõo kiriku sisemus ajalooliselt. - Postimees. 1936, 16. juuni, lk. 4
 • Nõo kiriku remont anti 1300 kr. eest välja. - Postimees. 1936, 13. juuli, lk. 6
 • Nõo kiriku remont lõpetati. - Postimees. 1936, 24. aug., lk. 6
 • Nõo kiriku seesmine remont lõppenud. - Postimees. 1936, 4. sept., lk. 7
 • Nõo kiriku õnnistamiselt. - Postimees. 1936, 14. sept., lk. 2
 • 112 elektriküünalt Nõo kirikusse. - Postimees. 1936, 10. nov., lk. 6
 • Kindral E. Põdder'i mälestuse jäädvustamine kirikus. - Postimees. 1938, 27. märts, lk. 3
 • Kindral E. Põdderi mälestusjumalateenistus Nõos. - Postimees. 1938, 1. apr., lk. 6