Esileht
TARTUMAA
KURSI

KURSI MAARJA-ELIISABETI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1. EELK Kursi kogudus 1919-1938

2. Kursi Maarja-Eliisabethi kogudus 1971-1991.
Dokumentides kirjeldatud tehtud remonttöid ja nende kulusid.

3. Jõgeva maakond Puurmani vald Kursi küla. Kursi kirik. Katuse ja torni kandekonstruktsiooni tugevdamise tööjoonised. 1995.
(Riigiarhiiv, säilik P-10102)

4. Jõgeva maakond Puurmani vald Kursi küla. Kursi kirik Katuse ja torni kandekonstruktsiooni tugevdamise tööjoonised. 1995.
(Riigiarhiiv, säilik P-11575)

5. Jõgeva maakond Puurmani vald Kursi küla. Kursi kirik Katuse restaureerimistööde metoodiline juhend. 1996.
(Riigiarhiiv, säilik P-3993)

6. Jõgeva maakond Puurmani vald Kursi küla. Kursi kirik. Käärkambri restaureerimiseprojekt. 2005. (Riigiarhiiv, säilik P-13168)

7. Jõgeva maakond Puurmani vald Kursi küla. Kursi kirik. Põranda konstruktsiooni uurimistööde kava. 2012
(Riigiarhiiv, säilik P-12315)

8. Jõgeva maakond, Puurmani vald. Kursi kirk. Põranda konstruktsiooni ekspertarvamus. 2012.
(Riigiarhiiv, säilik A-12316)

9. Jõgeva maakond, Puurmani vald. Kursi kirik. Muinsuskaitse eritingimused põranda vahetamise projekti koostamiseks. 2012.
(Riigiarhiiv, säilik A-12317)

10. Jõgeva maakond, Puurmani vald. Kursi kirik. Tuulekoja põranda remondi muinsuskaitseline aruanne. 2015.
(Riigiarhiiv, säilik A-12318)

11. Eesti orelite pass. 2004. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-5858)