Esileht
TARTUMAA
OTEPÄÄ

OTEPÄÄ MAARJA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad:

1. EELK Konsistooriumi arhiiv, Otepää kiriku kirikuraamatud
2. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-4053. Otepää kiriku akende restaureerimistööde kirjeldus. Frantsiskus OÜ
3. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-4054.Otepää kiriku akende restaureerimistööde kirjeldus, lisa nr. 1. Frantsiskus OÜ
4. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-4622. Otepää kiriku akende ja uste restaureerimise aruanne. Wunibald Ehitus OÜ
5. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-4846.Otepää kiriku akende ja ukse restaureerimise aruanne. Wunibald Ehitus OÜ
6. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-7905. Otepää kiriku katuse remonditööde aruanne. Wunibald Ehitus OÜ

7. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-13550. Otepää Maarja kiriku esise ala heakorrastuse projekt. Stenhus OÜ
8.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-15521. Otepää kiriku välisvalgustuse elektriprojekt. Rändur projekt OÜ


17. sajand

1683
Kiriku varasem tornikell valmistati Michael Raderi poolt. (allikas 1)


19. sajand

1853
Kiriku tornikella restaureeriti Riias. (allikas 1)


20. sajand

1988
Vahetati kiriku katuse plekk-kate. (allikas 1)


1990

Kiriku vana kell asendati uue, Soome Vihti sõpruskoguduse poolt kingitud kellaga. (allikas 1)


1998-2001

Kiriku akende ja uste restaureerimine, tööde teostajad:  Frantsiskus OÜ, Wunibald Ehituse OÜ

Tööde käigus restaureeriti kiriku suured aknad, käärkambri aknad, kiriku peauks uksekasti ja ukse kohal oleva aknaga ning küljeuks koos küljeukse pealse roosaknaga. (allikad 2-5)


21. sajand


2003-2004
Kiriku katusetööde teostamine, Wunibald Ehitus OÜ

Tööde käigus korrastati pikihoone kõik valtsid ja asendati mõned plekipaanid. Korrastati torni kiviosa ja pleki liitumiskohad. Asendati põhjapoolse ukse kohal olev müüritise plekk ning pleki servad krohviti lubikrohviga ja paigaldati piksekaitse. (allikas 6)


2004

Kirikuesise ala korrastamine

Tööde käigus asendati lääneportaalile viiv graniitsõelmekattega tee munakivisillutisega, konserveeriti kirikuaia piirdemüür ja tekstitahvlid. Välistrepi betoonmade asendati hallist graniidist mademega. Värviti kiriku läänevälisuks. (allikas 7)


2008-2009

Paigaldati kiriku välisvalgustus.

Tööde käigus paigaldati kaabeltoitel valgustusprožektorid kiriku katuse äärde akende kohale ning kiviaia äärde kiriku valgustamiseks. (allikas 8)