Esileht
VIRUMAA
VÄIKE-MAARJA

VÄIKE-MAARJA PÜHA NEITSI MAARJA KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid:

  1. Wrangell, G. Wirumaa Ew.-Lutheruse usu maakirikud. – Wirumaa. Maakonna minewikku ja olewikku käsitaw koguteos. Rakvere: Wiru maakonnavalitsus, 1924
  2. Vaga, A. Eesti kunsti ajalugu. Esimene osa: keskaeg. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1932
  3. Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirikud. Toimetajad: Ederma, B; Jaik, A. Tartu: Konstantin Jaiki kirjastus, 1939
  4. Vaga, V. Feodaalne killustatus. Linnakindlustused, linnused, kirikud, kloostrid ja ühiskondlikud hooned. – Eesti arhitektuuri ajalugu. Tallinn: Eesti Raamat,1965 .
  5. Raam, V. Arhitektuur 14. sajandi keskelt kuni 16. sajandi teise veerandini. – Eesti kunsti ajalugu. Tallinn: Kunst,1975
  6. Raam, V. Väike-Maarja kirik. – Eesti arhitektuur 3. Harjumaa. Järvamaa. Raplamaa. Lääne-Virumaa. Ida-Virumaa. Tallinn: Valgus, 1997
  7. Leppik, E. Kultuurilooline Väike-Maarja. Kohtla-Järve, 1999
  8. Jürjo, V; Simson, S. Viru praostkonna kirikud. EELK Viru praostkond: Logos, 2003

Jooksev info: