Esileht
VIRUMAA
KADRINA

KADRINA KATARIINA KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiivi fotokogu

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Kadrina kirik. Lõunafassaad.   T. Böckler   1958   1093/21 
 Kadrina          N-1093/15-16 
 Kadrina kirik. Vaade tornile edelast.   T. Böckler   1958   1093/10 
 Kadrina kirik. Torni alt läbiminev käik.   A. Alla   1961   4473/4 
 Kadrina kirik. Võidukaare faasi lõpp kolmiklehega.   A. Alla   1961   4472 
 Kadrina kirik. Võidukaare faasi lõpp kolmiklehega.   A. Alla   1961   4470/2 
 Kadrina kirik. Ava.   T. Böckler   1958   N-1093/1 
 Kadrina kirik. 15. saj hauakivi kirikus.          
 Kadrina kirik          
 Kadrina kirik. Piilar võlvidega.   V. Raam   1958   N-1095 
 Kadrina kirik. Fragment müürist.   T. Böckler   1958   N-1093/7 
 Kadrina kirik. Fragment müürist.   T. Böckler   1958   N-1093/6 
 Kadrina kirik. Müürinurk suurtest kividest.   T. Böckler   1958   N-1093/5 
 Kadrina kirik. Läänefassadi ülaosa.    V. Raam   1958   1094 
 Kadrina kiriku läänefassaad         N-1093/2 
 Kadrina kirik. Pikihoone ja koori vaheline sein, millel kristus ristil ja maalingud.   T. Böckler   1958   N-1093/3 
 Krutsifiks ja seinamaalid võidukaare kohal   R. Kärner   1981   13851 
 Krutsifiks   A. Alla   1961   13859 
 Krutsifiks   V. Raam   1961   13855 
 Krutsifiks      1950-60ndad   13856 
 Krutsifiks      1950ndad   13849 
 Kadrina kirik. Ristid kiriku läänefassaadil.   Avo Sillasoo   1981   13845 
 Kadrina kirik. Sisevaade itta.   Avo Sillasoo   1981    
 Kadrina kirik          
 Kadrina kirik. Ristid kiriku läänefassaadil.   Avo Sillasoo   1981   13844 
 Kadrina kirik. Altar koos aiaga.    Avo Sillasoo   1981    
 Altarimaal    R. Kärner   1981   7644 
 Hauaplaat 1699. a   Avo Sillasoo   1981   13883 
 Kadrina kirik. Vaade põhjast.   T. Böckler   1958    
 Kadrina kirik. Vaade põhjast.   T. Böckler   1958    
 Kadrina kirik. Vaade põhjast.   T. Böckler   1958    
 Kadrina          
 Kadrina kirik   T. Böckler   1958    
 Kadrina kirik. Vaade võidukaarele.   T. Böckler   1958    
 Vaade orelirõdult.   T. Böckler   1958    
 Altari üldvaade   T. Böckler   1958    
 Kadrina          
    V. Raam       
 Vaade tornile lõunast   V. Raam   1962   N-4125/1 
 Maaling võidukaare kohal   V. Raam   1958    
 Vaade läänest   T. Böckler   1958    
 Kirdepoolne sammas   V. Raam   1958    
 Vaade kirikule läänest   V. Raam   1958    
 Vaade koorist kirikuruumi   T. Böckler   1958    
 Vaade kirikule läänest   V. Raam   1958    
 Vaade tornile edelast   V. Raam   1962    
 Kadrina kirik      1949    
           
 Kiriku kirdenurga idapoolne külg   T. Böckler   1958    
 Kiriku kirdenurga põhjapoolne külg   T. Böckler   1958    
 Kiriku edelanurga läänekülg   T. Böckler   1958    
 Torni edelanurga läänekülg   T. Böckler   1958    
 Kiriku edelanurga lõunakülg   T. Böckler   1958    
 Vaade pikihoonele kagust   V. Raam   1962    
 Kiriku kagunurk   T. Böckler   1958    
 Kiriku kagunurga lõunakülje kivi   T. Böckler   1958    
 Kiriku kagunurga lõunakülg   T. Böckler   1958    
 Vaade koorile kagust   V. Raam   1962    
 Loodepoolse samba kapiteel   T. Böckler   1958    
 Vaade loodest võlvidele   T. Böckler   1958    
 Kirikuruumi idaseina põhjapoolne konsool   V. Raam   1962    
 Sondaaž kiriku põhjaseinal   V. Raam   1960/61    
           
 Sondaaž Kadrina kiriku põhjaseina siseküljel läänetravees   V. Raam   1960/61   4166/2 
 Kadrina kirik. Põhjapoolne sein   T. Böckler   1958   4169 
 Päiskivi idavõlvikus kesklöövis   V. Raam   1961   4169 
 Päiskivi kesklöövi idavõlvikus   V. Raam   1961   4161/2 
 Konsool põhjaseinal   V. Raam   1961   4164/2 
 Võlvikaare põhjakülg   V. Raam   1961   4472 
 Sondaaž põhjalöövi lääneseinal   V. Raam   1961   4430/3 
 ReliikvianiÅ¡Å¡ kooris   V. Raam   1961   4167/3 
 Konsool põhjaseinal   V. Raam   1961   4162 
 ReliikvianiÅ¡Å¡ kooris   V. Raam   1961   4432 
 ReliikvianiÅ¡Å¡ kooris   V. Raam   1961   4437/2 
 Vaade läänest surfile pikihoone loodenurga põhjaküljel   V. Raam   1962    
 Kadrina kirik          
 Hauaplaat käärkambris   T. Böckler   1958    
 Kadrina kirik          
 Vaade surfile põhjast   V. Raam   1962   N-6089/3 
 Võlvide pealne, loodenurk vana lääneseina juures   Alla   1961   4473/2 
 Krutsifiksi mahavõtmine remondi ajal   V. Raam   1961   4440 
 Krutsifiks (enne puhastamist)   V. Raam   1961   10298/3 
 Kiriku loodenurga läänekülg   T. Böckler   1958    
 Ristid kiriku seinas   E. Sedman   1961   N-4125/5 
 Kadrina kiriku piilar (remondiaegne)   V. Raam   1961   4165/1 
 Kadrina         N-4125/3 
 Võlvidepealne edelanurk   V. Raam   1961   4475 
 Pärast remonti üldvaade võlvikaarele   V. Raam   1962   4455 
 Põhjalöövi läänesein   V. Raam   1962   4212/2 
 Sisevaade remondi ajal   V. Raam   1961   4168/2 
 Vaade võlvidele   V. Raam   1961   4212/1 
 Kaguvõlvik remondi ajal   V. Raam   1961   4430/1 
 Vaade kirikule pärast remonti   V. Raam   1962   4171/2 
 Võlvikaare puhastamine remondi ajal   V. Raam   1961   4431/1 
 Maalingute sondaažid põhjalöövi põhjaseinal   V. Raam   1961   4434 
 Kaar idapoolseimas travees (vastu põhjalöövi)   V. Raam   1961   4471 
 Lõunalöövi läänesein   V. Raam   1962   4454/3 
 Sondaaž põhjalöövi lääneseinal   V. Raam   1961   4430/2 
 Koorivõlvik, kagunurk   V. Raam   1961/62   4438/1 
 Vaade läänetravee võlvidele   V. Raam   1961   4165/2 
 Kaarealune ruum lõunalöövi lääneseinas   V. Raam   1962   N-6090/1 
 Sondaaž pikihoone põhjaseina siseküljel läänetravees   V. Raam   1960/61   4431/3 
 Surf loodepiilari juures   V. Raam   1960/61   4431/2 
 Rõngasrist kalmistul   V. Raam   1960   10298/1 
 Kadrina   Sarap       
 Rõngasrist kalmistul   V. Raam   1961   4439/1 
 Lõunafassaad   T. Böckler   1958   1093/21 
 Kadrina   Sarap       
 Negatiiv on olnud valesti, seega jäävad kontraforsid paremale pildi servale   Sarap       
 Avad tornist võlvidele   T. Böckler   1958    
 Vaade tornile edelast   T. Böckler   1958   1093/10 
 Kadrina pastoraat   V. Raam   1960   10298/4 
 Kivirist kirikuaias   T. Böckler   1958    
 Kantsel   T. Böckler   1958    
 Käik läbi torni võlvidepealsel   Alla   1962   4473/4 
    V. Raam   1961/62    
    V. Raam   1961/62    
    V. Raam   1961/62    
    V. Raam   1961/62