Esileht
VIRUMAA
HALJALA

HALJALA PÜHA MAURITIUSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad:
 1. EELK arhiiv. Kirjavahetus Haljala Püha Mauritiuse kogudusega 24.03.1951 – 21.12.1965, EELK Haljala koguduse 1959.a. remont-restaureerimistööde aruanne
 2. EELK arhiiv. Kirjavahetus Haljala Püha Mauritiuse kogudusega 3.01.1971 – 27.11.1985
 3. Restaureerimise põhiprojekt. Köide I, Fassaadide ja katuse restaureerimise arhitektuuriosa. Stenhus, I. Kannelmäe. 2006 (MKA arhiiv, säilik P-13746)
 4. Restaureerimise põhiprojekt. Köide II, Siseruumide restaureerimise arhitektuuriosa. Stenhus, I. Kannelmäe. 2006 (MKA arhiiv, säilik P-13747)
 5. Kunstimälestised Rakvere raj. Haljala kirikus ja kirikuaias.Toimik 4-10/5 I köide. (MKA arhiiv, vallasmälestiste kaustad)
 6. Muinsuskaitse eritingimused. Stenhus, I. Kannelmäe. 2005. (MKA arhiiv, säilik A-6440)
 7. Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirikud. Toimetajad B. Ederma, Asta Jaik. Tartu: K. Jaik, 1939
 8. Aruanne Haljakala kiriku juures teostatud väliuuringutest. Köide XXIX. V. Raam. 1987
  (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1941)
 9. Lainvoo, Meelis Haljala avas vana kivialtari. - Virumaa Teataja. 2006, 5. apr
 10. Kuljus, Katrin Haljala kirik saab kevadeks uue katuse. - Virumaa Teataja. 2008, 10. dets
 11. Kuljus, Katrin Haljala kirikut kaitseb uus katus. - Eesti Kirik. 2009, 10. juuni
 12. Kuljus, Katrin Haljala kiriku keskaegne põrand on taas nähtav. - Virumaa Teataja. 2011, 14. juuni
1896 - 1897
Uuendused interjööris

 - E. v. Dellingshauseni eestvedamisel ehitati kirikusse rõdud ja uued pingid R. von Engelhardti kavandi järgi. (allikad 3 ja 7)
 - Uuendati laudpõrandat. (allikas 3)
1943
Sisetööd kirikus

- Akende tammepuust raamid vahetati okaspuidust raamide vastu. (allikas 3)
- Kooriruumi ja osaliselt pikihoone idaseintele paigaldati püstpunnlaudadest paneel. (allikas 4)
- Sama laudisega kaeti ka käärkambrist kantslisse viiva müürkäigu seinad ja lagi. (allikas 4)
1959
Remont-restaureerimistööd Villem Raami juhtimisel (allikas 1)

- Kiriku välisseinte krohvimine ja valgendamine.
- Kahe tornialuse peaportaali ja lõunapoolse külgportaali krohvist ja lubjast puhastamine.
- Akende ja uste välispidine värvimine, laskeavade avastamine ja restaureerimine.
- Lõunaseina niši ja ida-, lõuna- ja lääneseintel asuvate maalitud ristide väljapuhastamine.
- Idaseina reliikvia-aknakese ja peaportaalist vasakul oleva gooti vapikivi avastamine ühes väljapuhastamisega.

Fotod.
1971-1979
Fassaadi ja katuse remont (allikas 2)

1971.a. alustati kiriku välisremonti, plaanis oli kogu katuse uuendamine ja välisseinte värvimine. Tööd katkestati rahapuuduse ja tööjõu nappuse tõttu peale käärkambri aluskatuse taastamist 1979. aastal. Kogu katuse taastamiseni ei jõutud.
1980
Altarimaali „Püha õhtusöömaaeg“ restaureerimine Eesti NSV Kunstimuuseumis. (allikas 2)
1987
Väliuuringud Villem Raami juhtimisel (allikas 8)

Väliuuringute käigus kaevati ehituspinnase uurimiseks kirikumüüride vahetusse ümbrusse neli šurfi, millest šurf nr 1 paiknes kiriku põhjaseina idapoolses lõigus, šurf nr 2 idaseina põhjapoolses lõigus, nr 3 koori lõunaseina keskel ja nr 4 lõunaportaalist vahetult ida pool.

Fotod.
1990
Kiriku katuse ja tornikiivri remonttööd (allikas 6)

- Pikihoone, koori, käärkambri ja kõrvalruumi katustele paigaldati uus S-kivikate koos laudis- ja ruberoidalusega.
- Proteesiti katusekandmiku seenkahjustusi.
- Tornikiiver kaeti uue vaskplekk-kattega.
- Torni 7. ja 8. korruse puuvahelae peale valati raudbetoonlagi.
2006
Kivialtari avamine (allikas 9)

Kirikuõpetaja Margit Nirgi eestvedamisel avati puitkonstruktsiooni alt välja tulnud keskaegne kivialtar.
2007–2008
Pikihoone katuse remont, teostaja Wunibald Ehitus OÜ (allikad 10 ja 11)

Pikihoonele paigaldati uus kivikatus.

2008–2009
Käärkambri, altariruumi ja tõllakuuri katuse remont, Rändmeister OÜ

- Altari- ja kooriruumi vana katus eemaldati ja asendati tugevate kiledega. (allikas 10)
- Parandati kiriku müüritist. (allikas 10)
- Proteesiti katuse kandekonstruktsioone. (allikas 10)
- Käärkambri katuse konstruktsioon vahetati täielikult välja. (allikas 10)
- Käärkamber, kooriruum ja endine tõllakuur said uue katusekatte. (allikas 11)
- Altariruumi ja pikihoone osale paigaldati vihmaveerennid ja -torud. (allikas 11)

2011
Kooriruumi remont (allikas 12)

- Eemaldati laudpõrand ja puhastati välja selle all olnud paekivipõrand koos hauaplaatidega.
- Eemaldati kooriruumi puupaneel.
- Kirikus teostati vammitõrje.
- Altariretaabel paigaldati algsesse asukohta.

Töid teostasid Puleium OÜ, Selerek OÜ , KEK Elekter AS, Rändmeister OÜ.