Esileht
VIRUMAA
NARVA ALEKSANDRI

NARVA ALEKSANDRI SUURKIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1980
Narva Aleksandri kiriku ehitusajalooline ülevaade. KRPI, S. Kaljundi
Narva Aleksandri kiriku ehitusajalooline ülevaade. KRPI, S. Kaljundi (vene keeles)
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-421; A-421-T)

Lühiülevaade kiriku ehitusloost ning 9 illustreerivat fotot.

1981
Stereofotogramm-meetriline mõõdistamine. KRPI

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-523)

Sisaldab lõikeid, vaateid ja fotosid.

1982
Arhitektuurimälestise pass. J. Kaljundi

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged foto, asendiskeem, põhiplaan.


1999
Narva Aleksandri kiriku esialgne eksperthinnang katuse kande-, katte- ning võlvkonstruktsioonide kohta.  H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, 2 eksemplaris säilikud A-3841 ja A-3988)

Ülevaatluse aruanne ja esialgsed ettepanekud uurimis-, projekteerimis- ja remont-restaureerimistöödeks.

2000
Narva Aleksandri kiriku piksekaitse.  H. Uuetalu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11631)

Sisaldab piksekaitse projekti koos kiriku lõike ja plaaniga.

2000
Narva Aleksandri kiriku säilinud arhitektuursed detailid.  H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5678)

Sisaldab mõõtmis- ja kameraaltööde tulemusena valminud arhitektuursete detailide mõõtmisjooniseid ja detailide fotosid.

2000
Narva Aleksandri kiriku katuse tööjoonised.  H. Uuetalu
, A. Buldas, V. Buldas
(Muinsuskaitseameti arhiiv, 2 eksemplaris säilikud P-11562 ja P-11367)

Sisaldab jooniseid.

2000
Narva Aleksandri kiriku tuulelipp ja nurgatorn. H. Uuetalu OÜ, A. Buldas, V. Buldas

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12824)

Sisaldab tuulelipu ja nurgatorni jooniseid.

2000
Narva Aleksandri kirik. Katuse renoveerimistööde aruanne 1999 ... 2000 aastatel. OÜ H. UUETALU.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4841)

Fotodega illustreeritud teostatud tööde kirjeldus. Rajati ringvöö, telliskupli kahjustunud osa vabastati varisemisohtlikust betoonist, mis kuplit  koormas. Ühe etapi kirjeldus, tööd jätkuvad.


2001
Narva Aleksandri kiriku katuse 2001. a ennistustööde aruanne.  H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4842)

Sisaldab V. Buldase ja H. Uuetalu teostatud katusekonstruktsioonide ja -katte renoveerimistööde järelevalve aruannet koos fotodega.

2002
Narva Aleksandri kiriku 2002 aasta renoveerimistööde aruanne. H. Uuetalu OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7658)

Sisaldab ülevaadet 2002. a peakupli katuse renoveerimistöödest, kuplitorni risti ja kuke restaureerimistöödest ja originaalkohta tagasiasetamisest, põhjapoolse külgkatuse ja müüride renoveerimistöödest.

2002
Narva Aleksandri kiriku külgkatuste tööjoonised. OÜ H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12088)

Joonised: külglöövide, käärkambri katused. 

2002
Narva Aleksandri kiriku piksekaitse. OÜ H. Uuetalu 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12089)

Seadmete ja materjalide loetelu, tööjoonised. 

2003
Narva Aleksandri kiriku 2003 aasta restaureerimistööde aruanne.  H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7659)

Sisaldab ülevaadet 2003. a tehtud töödest.

2003
Narva Aleksandri Suurkiriku valgmiku aknad. Põhiprojekt. H. Uuetalu
, Illar Kannelmäe
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12476)

• tehnilised joonised
• seletuskiri kiriku uute vitraažide kohta
• vitraažide kavandid
• EELK kunsti- ja arh. nõukogu koosoleku protokoll

2003
Narva Aleksandri kiriku torni II korruse ajutine katustamine. H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12347)

• Muinsuskaitseameti kollektiivse kooskõlastamise komisjoni protokoll
• ettepanekud arhitektuurse ja konstruktiivse osa kohta, sh ajutise katuse kavandamise kohta
• joonised

2004
Muinsuskaitse eritingimused Narva Aleksandri kiriku restaureerimiseks.
J. Kaljundi
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5701)

• ajalooline ülevaade
• muinsuskaitse eritingimused
• ajaloolised fotod ja plaanid (reprod)

2004
Narva Aleksandri kiriku 2004. a planeeritavate restaureerimistööde põhiprojekt.  H. Uuetalu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12559)

• ettepanekud 2004. a avariiliste konstruktsioonide kindlustamiseks ja restaureerimiseks
• avariilises olukorras eluohtlikuks muutunud keskkupli tehnilise seisundi hinnang ja ettepanekud konserveerimiseks
• planeeritavate tööde mahud ja eelarve
• fotod (reprod) ja joonised

2004
Narva Aleksandri kiriku 2004 aastal toimunud restaureerimistööde aruanne.  H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7660)

• restaureerimistööde aruanne
• fotod (reprod) ja joonised

2004
Narva Aleksandri Suurkiriku avariitööde teostamise muinsuskaitseline aruanne. Wunibald Ehitus
, tehn. järelvalve:  H. Uuetalu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5775)

• tööettevõtuleping ja üldandmed
• ehituse töökoosoleku ja nõupidamiste protokollid
• tööde teostuse kirjeldus
• fotod (reprod)

2005
Muinsuskaitse eritingimused. Restprojekt Arhitektuuribüroo

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5867)

• ajalooline ülevaade
• ekspertarvamus oreli asukoha kohta
• ettepanekud arhitektuurselt väärtuslike detailide säilitamiseks
• muinsuskaitse eritingimused
• ajalooline foto- ja plaanimaterjal
• detailide paigutusskeem-plaan ( H. Uuetalu OÜ)

2005
Välisviimistlussondaažide aruanne. KAR-Grupp AS

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6245)

• viimistlusuuringute aruanded
• joonised

2005
Põhiprojekt. Arhitektuurne osa. Restprojekt Arhitektuuribüroo

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13369)

• arhitektuurse lahenduse ettepanekud
• joonised