Esileht
VIRUMAA
NARVA ALEKSANDRI

NARVA ALEKSANDRI SUURKIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad
1. Muinsuskaitse eritingimused. Restprojekt Arhitektuuribüroo. 2005 (MKA, säilik A-5867)
2. Narva Aleksandri kiriku 2004. a planeeritavate restaureerimistööde põhiprojekt. OÜ H. Uuetalu (MKA, säilik P-12559)
3. Muinsuskaitse eritingimused Narva Aleksandri kiriku restaureerimiseks. J. Kaljundi. 2004 (MKA, säilik A-5701)
4. Narva Aleksandri kiriku katuse 2001. a ennistustööde aruanne. OÜ H. Uuetalu. (MKA, säilik A-4842)
5. Narva Aleksandri kiriku 2002 aasta renoveerimistööde aruanne. OÜ H. Uuetalu. 2002. (MKA, säilik A-7658)
6. Narva Aleksandri kiriku 2003 aasta restaureerimistööde aruanne. OÜ H. Uuetalu. 2003 (MKA, säilik A-7659)
7. Narva Aleksandri Suurkiriku valgmiku aknad. Põhiprojekt. OÜ H. Uuetalu projektbüroo, Illar Kannelmäe. 2003 (MKA, säilik P-12476)
8. Narva Aleksandri kiriku 2004 aastal toimunud restaureerimistööde aruanne. OÜ H. Uuetalu. 2004 (MKA, säilik A-7660)
9. Narva Aleksandri Suurkiriku avariitööde teostamise muinsuskaitseline aruanne. OÜ Wunibald Ehitus, tehniline järelvalve: OÜ H. Uuetalu. 2004 (MKA, säilik A-5775)
10. Välisviimistlussondaažide aruanne. KAR-Grupp AS. 2005 (MKA, säilik A-6245)
11. Gaškov, Ago. Narva olulisema sümboli välisilme on taastatud. - Virumaa Teataja. 2008, 1. juuli
12. Narva Aleksandri kirik sai vastu ööd tornikiivri. - Eesti Päevaleht. 2007, 2. aug.
13. Puidet, Rita. Narva kiriku tornis käib vilgas ehitustegevus. - Eesti Kirik. 2008, 27. veebr., lk. 4
14. Narva Aleksandri Kogudus. Suurkiriku ajalugu. Vaadatud 27.10.2013
1956-1959
Korrastati kellatorni säilinud alumine osa, mille katusele püstitati puidust tornike, ristiga tipus. (Allikas 1).
1980
Alustati töid kiriku restaureerimiseks. (Allikas 3)

1999-2000
Katuse remont
Rajati keskkupli katuse kandekonstruktsioonile raudbetoonringvöö. (Allikas 2)

2000-ndad
Akende ja uste kinnimüürimine, osaliselt toimunud ka varem. (Allikas 14)

2001
Katuse remont
• Paigaldati uued kandefermid, sõrestikkandjad jäigastati põiksõrestikega ja rajati sarikate alustoed.
• Paigaldati viis kandesõrestikku, vahesõrestikud, sarikad ja alusroovitus.
• Lõpetati ümarkupli katmistööd.
(Allikas 4)

2002-2003
Katuse remont
Rajati uued katused põhja- ja kirdekülgede empooridele. (Allikas 2)

2002
Katuse remont
• Peakupli pealse katuse renoveerimistööd.
• Kuplitorni risti ja kuke restaureerimistööd, pühitsemine ja originaalkohta tagasi asetamine.
• Põhjapoolse ühe külgkatuse ja selle piirkonna müüride renoveerimistööd.
(Allikas 5)

2003

Katuse- ja müüritööd
• Jätkati katusekatete ja sarikate remont-restaureerimistöid.
• Toimusid tööd kirdepoolse külgkatuse piirkonnas ja keskkupli haritorni lõpetamisel.
• Hävinud katusekatte ja konstruktsioonide eemaldamise järel avati külgtahu karniis ja viilu lahtised laokorrad.
• Avamistööde käigus puhastati rahuldavalt säilinud paekivid ja paest karniisi elemendid.
• Müüride vuugid puhastati kahjustatud segust ja müüridel kasvanud kaskede ning paju juurestikust.
• Müüride ja karniiside restaureerimistöid teostati väljapuhastatud kive ja karniisi elemente kasutades, puuduvad paekivid murti käsitsi Narva suletud paekarjäärist, müüride ladumisel kasutati lubitsementmörti nagu on kasutatud algselt.
• Rajati kirdekülje katusekonstruktsioon.
• Lõpetati keskkupli harjatorni tööd (rajati uus harjatorni karkass).
(Allikas 6)
Valgmiku ümarakna uuringud
• Kesksaali valgmiku ümarakna mõõdistamine, uuriti konstruktsiooni ja koostati tööjoonised.
(Allikas 7)
2004
Katuse- ja müüritööd
• Restaureeriti 77jm keskkupli karniisi ja teostati kombineeritud restaureerimistöid 461m2 pinnal (kivivuugid täideti lubimördiga ja üksikud tellised asendati müüritises).
• Demonteeriti 2003. a viletsate ehitustööde tõttu kahe empoori katused koos puitkonstruktsioonidega ja ehitati uuesti kogumahus 210m2.
• Lammutati ülejäänud empooride katused 633m2 .
• Taastati kõikide empooride varisemisohtlikud müürid 4-5 kivirea ulatuses.
• Remonditi frontoonid paekivi plaatidega ja kindlustati karniisid lubimördiga 1:3
• Rajati uued puidust katuse kandekonstruktsioonid ja tihe laudis.
• Peatorni ja peasaali vaheline käik, peatorni jalam, altari, käärkambri ja kaheksa empoori katused (kogumahus 800m2) kaeti tsingitud terasplekiga.
• Katustele ehitati katuserennid ja neelukohtadele jäeti vee ärajuhtimiseks pikem plekk.
• Vihmavee torud paigaldati keskkupli vihmavee ärajuhtimiseks.
• Laoti käärkambri korsten, valmistati silindrikujuline tsingitud terasplekist kiiver (kavandatud paigaldada peale korstna krohvimist, 2005. a).
• Kavandati korrastada keskkupli ümarad aknaavad.
• Eemaldati kesklöövi (pommiaugu piirkonna) varisemisohtlikud müüriosad.
• Taastati kesklöövi võlv sh täideti ja müüriti kinni keskkupli kagusiilus olev pommiauk.
• Vundamentidde rajamissügavuste uuringuteks kaevati šurf kiriku põrandasse.
(Allikad 8 ja 9)
2004
Valmistati uued vitraažid, mille autor on Dolores Hoffmann. (Allikas 7)
2005
Teostati välisviimistlusuuringud. (Allikas 10)

2007-2008

Kellatorni taastamine ja remont
• Torn taastati 6-korruselisena
• Paigaldati uus tornikiiver
• Torni rajati keerdtrepp ja paigaldati lift
• Rajati vaateplatvorm ja väike saal
• Teostati uus siseviimistlus, paigaldati uued avatäited
(Allikad 11, 12, 13)