Esileht
VIRUMAA
VIRU-JAAKOBI

VIRU-JAAKOBI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1958
Viru- Jaagupi kirik koos surnuaiaga, arhitektuurimälestise pass. J. Pormeister.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 261)

• Üldinformatsioon
• Ehitusajalugu
• Bibliograafia
• Fotod

1963
Viru- Jaagupi kirik, inventeerimisjoonised.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1112)

• Asendiplaan
• I korruse plaan
• II korruse plaan
• Lõige

1982
Viru – Jaagupi pastoraat ja kirik (kalkad)

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-164)

• Viru-Jaagupi kiriku ala ja situatsiooniplaan
• Viru- Jaagupi pastoraadi kahhelahju joonis

1982
Situatsiooniplaan. U. Hermann
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5870)

• Seletuskiri
• Situatsiooniplaan

1983
Viru-Jakobi kirik, arhitektuurimälestise pass. Villem Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 471)

• Üldinformatsioon
• Hoone ehitusajalugu
• Arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid
• Mälestises asuvad kunstiteosed
• Bibliograafia
• Mälestise ajaloolise struktuuri skeem
• Fotod

2002
Restaureerimistööde aruanne, Viru- Jaagupi kiriku aed ja värav. Näpi Ehitus OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5291)

• Konstruktsiooni hetkeolukord
• Ülevaade tehtud restaureerimistöödest
• Fotod

2005
Viru- Jaagupi kirik, tornikiivri restaureerimine, muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. Frantsiskus OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6434)

• Tornikiivri tehniline seisukord ja restaureerimislahendused
• Puidu antiseptimine ja konserveerimine
• Eritingimused sakraalehituse katuse restaureerimistöödeks
• Restaureerimistööde programm
• Fotod
• Joonised

2007
Viru- Jaagupi kirik, tornikiivri restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7756)

• Eelnev olukord
• Tööde teostamine – I etapp tellingute ehitamine ja konstruktsiooni proteesimistööd, II etapp tornikiivri katmine kimmidega ja vintskappide katmine vaskplekiga, III etapp tornikiivri värvimine ja tellingute lammutamine
• Kasutatud materjalid

2014
Viru-Jaagupi kirik. Katuste restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16978)

* Koostatud pikihoone ja kooriruumi katuse ebarahuldava seisukorra tõttu.
* Projekt näeb ette kandekonstruktsioonide restaureerimist ja katuse katmist S-kiviga.
* Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi, sh olukorra kirjeldus ja uuringute tulemused, üldnõudeid tehtavatele töödele, tööjooniseid.