Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-PEETRI

JÄRVA-PEETRI PÜHA PEETRUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1956
Järva maakond Kareda vald Peetri alevik. Järva-Peetri kirik. Inventariseerimisjoonis. Koostanud E. Lall.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1175)


Asendiplaan, põhiplaan, lõige. 

 

1971
Kiriku katuse, koori kandekonstruktsioon, materjalide koondvajadused. S. Danil, V. Vaher.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  T-76.1.17212)

Asendiplaan, põhiplaan, koor, lõige, situatsiooniplaan, kaitse ja reguleerimisstsooni piiritlus.


1971
Kiriku katuse kandekonstruktsiooni tugevdamise tööjoonised. S. Danil.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1380)

Seletuskiri, tööjoonised (kiriku katuse kandekonstruktsioonid plaan ja lõiked, sõlmed, materjalide koondvajadused).


1974
Ajalooline õiend koos kabeli tehnilise seisukorra kirjeldusega. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2048)

Kabeli ajalooline õiend, ettepanekud, tehnilise seisukorra kirjeldus, fotoillustratsioonid.


1975
Peetri kiriku kabeli ülesmõõtmisjoonised
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-305)

Põhiplaan, lõige, eest-ja otsvaade, ukse ja akna vaated, lõiked, plaanid.


1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendiplaan.


1985
Kiriku maa-ala plaan.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1425)

Seletuskiri, maa-ala plaan.


1986
ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine Köide VII.
J. Treikelder.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1673)

Arhitektuuriajalooline lühiiseloomustus, kaitsetsoonide lühiiseloomustus, kaitsetsoonide üldrežiim, graafiline osa.

1996
Järva maakond Kareda vald Peetri alevik. Järva-Peetri kirik. Kiriku tehnilise seisukorra ülevaatus. Arhitektuuribüroo Vanad kirikud, ins A. Danil

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4006)


Ülevaatuse tulemused: torni konstruktsioon ja kate väga heas seisukorras, pikihoones katusekonstruktsioon kahjustusega, kuid mitte avariiline. Ettepanekud lihtsamateks töödeks. Põhiplaan. 


2002
Kirikuaia kabeli renoveerimine.
N. Rohtla, K. Kikas.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8541)

Seletuskiri, 1. korruse plaan, 2. korruse plaan, vaade põhjast, lõunast ja idast, lõige 1:1.


2004
Katuste restaureerimisprojekt.
J. Kilumets, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15284)

Pikihoone ja kooriruumi katuse tehniline seisukord ja restaureerimislahendused. Tornikiivri tehniline seisukord ja restaureerimislahendused. Juhendid puidu antiseptimiseks ja konserveerimiseks. Eritingimused sakraalehitise katuse restaureermistöödeks (lisa 1 - "Prusside jätkamine"). Restaureerimistööde programm. Jooniste loend (joonised). Fotod.


2007
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7815)

 

2008
Kiriku eeskoda. Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. J. Kilumets, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8390)

Üldandmed, kirjeldus ja tehnilise seisukorra iseloomustus, eritingimused, restaureerimine, hooldus, fotod, joonised.


2008
Altariruumi ja pikihoone katuste restaureerimise aruanne. J. Kilumets, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8541)

Katuse restaureerimise aruanne, fotoillustratsioonid, lisad – graafiline osa (tõmb, metalldetailid, kõrgendussarikas, liited).

 

2014
Järva maakond, Kareda vald, Peetri küla. Järva-Peetri kirik. Tornikellade paigaldamise kava. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-11572)


Seoses kogudusele tehtud kingitusega – Saksamaa Bretteni Stiftkirche kinkis kogudusele kaks kasutatud tornikella – tegevuskava kellade paigaldamiseks torni vana kahe kella kõrvale eraldi kellatooliga ja elektrilise helistamissüsteemiga. Joonised kellade paiknemisest, 3 fotot (kellatool ja uued kellad).