Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-PEETRI

JÄRVA-PEETRI PÜHA PEETRUSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1957

Remonttööd kiriku interjööris : krohvimine, kantsli ja altari värvimine, seinte värvimine.

Allikas: Järva-Peetri kirikuraamat 1956 – 1970, EELK Konsistooriumi Arhiiv


1958

Remonttööd eksterjööris: välisseinte ja torni krohvimine ja valgendamine(lubjavärviga); torni katuse uuendamine.

Allikas: Järva-Peetri kirikuraamat 1956 – 1970, EELK Konsistooriumi Arhiiv


1971
Pikihoone katuse kapitaalremont.

Katus kaeti eterniitplaatidega uuel laudroovil, jättes alles vana laastukatuse koos roovitusega. Räästasõlmes jäeti alles kõik seenetunud puit, uued müürlatid paigaldati vanade seenetunud müürlattide peale. Hävinenud originaalkammitsad asendati naelühendusega laudadest tehtud kammitsatega.

Allikas: Säilik T-76.1.17212, Muinsuskaitseameti arhiiv
2002

Kabeli restaureerimine.

Allikas: Säilik A-8541, Muinsuskaitseameti arhiiv


2004


Kooriruumi ja pikihoone katuste restaureerimine. Restaureerimise käigus kaeti katused kimmiga, kinnitati tornikiivri katuseplekk. 

Allikas: Säilik P-15284
, Muinsuskaitseameti arhiiv


2005 – 2008

Altariruumi, pikihoone ja eeskoja katusetööd.

Teostatud tööd kooriruumis ja pikihoones:

- müürlattide väljavahetamine ja paigaldamine (tõmb- ja kammitstalade vahele, nagu varemgi oli olnud)
- kandmiku proteesimine
- kõik liitekohad müüritisega kaeti pliiplekiga
- vihmavee eemale juhtimiseks ehitati veesuunajad ja rennilõigud
- katus kaeti tõrvatud katusekimmiga

Teostatud tööd eeskojas:

- katus kaeti kimmiga
- kandekonstruktsiooni restaureerimiseks proteesiti sarikakannad

Allikad: Säilikud A-8541 ning A-8390, Muinsuskaitseameti arhiiv