Esileht
JÄRVAMAA
ANNA

ANNA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded Anna kiriku kohta

1960
Anna kirik. 1960.a. Mõõtmisjoonised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-976)

Kiriku ülesmõõtmisjoonised.


1984
Arhitektuurimälestise pass. K. Kodres.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Pass on illustreeritud must-valgete fotodega. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised ning kiriku kõrvalhooned, bibliograafia ning ajaloolised allikad.
1996
Anna kirik. Katuse ja torni tehnilise seisukorra ülevaatus. Arhitektuuribüroo “Vanad Kirikud", 1996.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4004)

Anna kiriku katuse ja torni tehnilise seisukorra ülevaatus, fotodokumentatsioon. Tööde teostaja Arhitektuuribüroo “Vanad Kirikud". A.Danil, T.Parmakson.
2001
Anna kirik. Restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ. T. Parmakson, T. Sepp.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7663)

Ülevaade tornikiivri talastiku parandusest ja pikihoone katusekatte vahetusest 1999-2001.
2006

Anna kiriku katuse tõrvamine. Restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ. A. Hõim, T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6713)

Ülevaade katuse tõrvamistöödest.

 

Eesti orelite pass.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6363) 

2014

Anna kirik. Muinsuskaitse eritingimused põrandate restaureerimiseks. Põrandate restaureerimise põhiprojekt. Mõisaprojekt OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16765)

Kirikusaali põranda avariilisest seisust lähtuvad eritingimused. Töö käigus tehti ka kaks põrandašurfi ilma arheoloogiliselt huvipakkuvate leidudeta. Kaust sisaldab lühikest ajaloolist ülevaadet, hinnangut olukorrale (avariiline), muinsuskaitse eritingimusi, asendiplaani, põhiplaani koos ajalooliselt väärtuslike detailidega, 1 ajaloolist ja 24 värvifotot; põrandate restaureerimise põhiprojekti.

2015

Anna kiriku välisuste ja akende viimistluskihtide uuringu aruanne. Koostaja OÜ Paide EKE Projekt, M. Kordemets, K. Pütsepp ja T. Kordemets. Tellija EELK Anna Kogudus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13388)

Lühike ülevaade uuringu tulemustest, sondaažide (4) asukohad plaanil, 6 fotot.