Esileht
JÄRVAMAA
ANNA

ANNA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest Anna kirikus

Allikad:

 


1. Anna kirik. Lea Heinaste. Kilde Anna kihelkonnast : pühendatud Eesti Vabariigi 90. sünniaastapäevale. Koostanud Elle Näppo. Saarakiri, 2008

2. Anna kirik. Restaureerimistööde aruanne. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7663

3. Anna kiriku katuse tõrvamine. Restaureerimistööde aruanne. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6713

4. EELK Konsistooriumi arhiiv. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Kirjavahetus Anna kogudusega. Ärakiri 23.12.1975, protokoll 2/2.

5. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 10.12.1967, protokoll nr. 1/75.

6. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 4.12.1960, protokoll nr.7/47.

7. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 19.07.1959, protokoll nr. 3/39.

8. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 8.2.1959, protokoll nr. 2/38.

9. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 13.10.1957, protokoll nr. 3/31.

10. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 15.2.1981, protokoll nr. 5/8.

11. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. .Ärakiri 10.11.1981, protokoll nr. 4/6.

12. Anna kiriku välisuste ja akende viimistluskihtide uuringu aruanne. Koostaja OÜ Paide EKE Projekt, M. Kordemets, K. Pütsepp ja T. Kordemets. Tellija EELK Anna Kogudus. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13388
 

1914
1914. aastal sai kirikutorn sindelkatuse (allikas 1).
1927
1927. aastal tehti kirikule sisemine remont. Kirik valgendati ning ehitati uued ahjud (allikas 1).
1930
1930. aastal purustab pikne kirikutorni ühe püsttala ja välisuksed. Kahjustused kõrvaldati juba samal aastal (allikas 1).
1936
1936. aastal sai kirik topeltaknad (allikas 1).
1957
Kirikusse ja käärkambrisse ehitatakse uued ahjud. Kirikule tehakse uued peauksed, käärkambrile uus võreuks (allikas 9).
1958
Kiriku väliremont. Teostatakse krohviparandused ja kirik valgendatakse. Kiriku seinad värvitakse kreemikaks, karniis valgeks, uksed, aknad ning torniluuk pruuniks. Kiriku torn saab vana sindelkatuse asemele uue laastukatuse, mis värvitakse tumepruuniks. Tornis parandatakse mädanenud talad (allikas 8).
1959
Kirikus toimuvad suuremad remonttööd. Valgendatakse kiriku lagi ja seinad, paneelide allosa värvitakse telliskivipruuniks. Põrand parandatakse, mädanenud lauad asendatakse uutega. Altariruumi põrand ja orelikapp värvitakse. Värnitsaga värskendatakse pingistikku, altarit ja kantslit ("millised on värvimata tammest") ja muid puitosasid. Käärkambris tehakse krohviparandused ja valgendatakse lagi ja seinad, parandatakse ja värvitakse põrand, värnitsaga värskendatakse uksed ja pingid. Kogudus kingib kirikule mustad ja punased katted altari ja kantsli jaoks ning surnuraami teki (allikas 7).
1960
Kirikuhoone juures teostati järgmisi töid: parandati katus, orel häälestati ja remonditi. Kaks kroonlühtrit varustati elektriküünaldega. Kirikule tehti inventariseerimise plaan (allikas 6).
1967
Parandatud kiriku katus, asendatud purunenud kivid uutega ja pandud ka uued harjalauad (allikas 5).
1975
1975. aastal asendati kiriku kivikatus eterniitkatusega. Samal aastal restaureeriti ka altar, kantsel ja altarimaal (allikas 1). Samal aastal on remonditud ka kiriku katust (allikas 4).
1980
Anna kiriku 200. juubeli puhul värvitakse kiriku torn (allikas 10).
1981
Kiriku akendele paigaldatakse võred (allikas 11).
1990
1990. aastal värviti üle kirikutorn (allikas 1).
2000
2000. aastal sai kirik laudkatuse (allikas 1).
2002
2002. aastal teostati tornikiivri talastiku remont, uuendati tornikiivri kate ja teostati pikihoone katuse restaureerimistööd (katusekonstruktsiooni ja -katte parandustööd). Ka ehitati nende tööde raames kirikule uus korsten (allikas 2).
2005
2005. aasta mais ja septembris tõrvati kiriku katus (allikas 3).

2015

Välisuste ja akende viimistluskihtide uuringu aruanne. Leiti vähe viimistluskihte, peamiselt üks. (allikas 12)

2017

Restaureeriti käärkambri uks ja tümpanon.

Vt Käärkambri ukse konserveerimistööde aruanne. Retk OÜ, Pille Suurna, Enn Tedre, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41162, digitaalselt kättesaadav.

Restaureeriti kooriruumi, käärkambri ja eeskoja põrandad, lammutati ahi, restaureeriti välistrepid, värviti pingid ja teostati krohviparandused seintel, kuhu olid pingid sisse krohvitud olnud (OÜ Tarifix). Leiti juhuslikke luid aga arheoloogilist järelevalvet ei olnud nõutud.

Vt Kooriruumi ja altariruumi põrandate restaureerimistööd. OÜ Ramses Ehitus, Urmas Lööper, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41162, digitaalselt kättesaadav.

2020

Pikihoone välimised aknaraamid on rahuldavas seisus, eelkõige on pehastumist raami ja lengi alumistes osades, esineb katkisi klaase. Suuremalt jaolt on säilinud vana õhuke sillerdav klaas. Sisemised raamd on paremas seisus. Halvas seisus on paekivist aknalauad.

Vt Anna kiriku akende restaureerimine. Kiriku pikihoone 6 akna ning käärkambri 3 aknaava restaureerimistööd. Tegevuskava. RestaureerimisStuudio, Margus Liiv, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38914, digitaalselt kättesaadav.

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018"

2005. a katuse tõrvamiseks, summas 15 980,47 €

Allikas: Muinsuskaitseamet