Esileht
JÄRVAMAA
ANNA

ANNA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest Anna kirikus

Allikad:
 • 1. Anna kirik. Lea Heinaste. Kilde Anna kihelkonnast : pühendatud Eesti Vabariigi 90. sünniaastapäevale. Koostanud Elle Näppo. Saarakiri, 2008
 • 2. Anna kirik. Restaureerimistööde aruanne. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7663
 • 3. Anna kiriku katuse tõrvamine. Restaureerimistööde aruanne. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6713
 • 4. EELK Konsistooriumi arhiiv. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Kirjavahetus Anna kogudusega. Ärakiri 23.12.1975, protokoll 2/2.
 • 5. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 10.12.1967, protokoll nr. 1/75.
 • 6. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970.  Ärakiri 4.12.1960, protokoll nr.7/47.
 • 7. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 19.07.1959, protokoll nr. 3/39.
 • 8. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970.  Ärakiri 8.2.1959, protokoll nr. 2/38.
 • 9. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 13.10.1957, protokoll nr. 3/31.
 • 10. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. Ärakiri 15.2.1981, protokoll nr. 5/8.
 • 11. EELK Anna kogudus 1.11.1939-9.12.1970. .Ärakiri 10.11.1981, protokoll nr. 4/6.
 • 1914
  1914. aastal sai kirikutorn sindelkatuse (allikas 1).
  1927
  1927. aastal tehti kirikule sisemine remont. Kirik valgendati ning ehitati uued ahjud (allikas 1).
  1930
  1930. aastal purustab pikne kirikutorni ühe püsttala ja välisuksed. Kahjustused kõrvaldati juba samal aastal (allikas 1).
  1936
  1936. aastal sai kirik topeltaknad (allikas 1).
  1957
  Kirikusse ja käärkambrisse ehitatakse uued ahjud. Kirikule tehakse uued peauksed, käärkambrile uus võreuks (allikas 9).
  1958
  Kiriku väliremont. Teostatakse krohviparandused ja kirik valgendatakse. Kiriku seinad värvitakse kreemikaks, karniis valgeks, uksed, aknad ning torniluuk pruuniks. Kiriku torn saab vana sindelkatuse asemele uue laastukatuse, mis värvitakse tumepruuniks. Tornis parandatakse mädanenud talad (allikas 8).
  1959
  Kirikus toimuvad suuremad remonttööd. Valgendatakse kiriku lagi ja seinad, paneelide allosa värvitakse telliskivipruuniks. Põrand parandatakse, mädanenud lauad asendatakse uutega. Altariruumi põrand ja orelikapp värvitakse. Värnitsaga värskendatakse pingistikku, altarit ja kantslit ("millised on värvimata tammest") ja muid puitosasid. Käärkambris tehakse krohviparandused ja valgendatakse lagi ja seinad, parandatakse ja värvitakse põrand, värnitsaga värskendatakse uksed ja pingid. Kogudus kingib kirikule mustad ja punased katted altari ja kantsli jaoks ning surnuraami teki (allikas 7).
  1960
  Kirikuhoone juures teostati järgmisi töid: parandati katus, orel häälestati ja remonditi. Kaks kroonlühtrit varustati elektriküünaldega. Kirikule tehti inventariseerimise plaan (allikas 6).
  1967
  Parandatud kiriku katus, asendatud purunenud kivid uutega ja pandud ka uued harjalauad (allikas 5).
  1975
  1975. aastal asendati kiriku kivikatus eterniitkatusega. Samal aastal restaureeriti ka altar, kantsel ja altarimaal (allikas 1). Samal aastal on remonditud ka kiriku katust (allikas 4).
  1980
  Anna kiriku 200. juubeli puhul värvitakse kiriku torn (allikas 10).
  1981
  Kiriku akendele paigaldatakse võred (allikas 11).
  1990
  1990. aastal värviti üle kirikutorn (allikas 1).
  2000
  2000. aastal sai kirik laudkatuse (allikas 1).
  2002
  2002. aastal teostati tornikiivri talastiku remont, uuendati tornikiivri kate ja teostati pikihoone katuse restaureerimistööd (katusekonstruktsiooni ja -katte parandustööd). Ka ehitati nende tööde raames kirikule uus korsten (allikas 2).
  2005
  2005. aasta mais ja septembris tõrvati kiriku katus (allikas 3).