Esileht
JÄRVAMAA
KOERU

KOERU MAARJA MAGDALEENA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest


19. sajand

Koos vääride ehitamisega 1883. aastal krohviti kiriku interjöör kuni võlvideni. Samade ümberehitustööde käigus pikendati aknaavad allapoole.

20. sajand

1950. aastad

  • 1952. a. remonditi kiriku interjööri - seinad krohviti 3,5 m kõrguselt ja värviti. 
  • 1953. a. remonditi kirikutorni ja -katust.
  • 1956. a. viidi läbi järgmised tööd: tornile pandi uus pilpakatus, värviti tornimuna, rist ja tuulelipp; kiriku välisseintel teostati krohviparandusi ning seinad valgendati.


1960. aastad

  • 1967. a. kevadel hävitas torm katused. Novembris teostati katuse remonttööd.
  • 1969. a. värviti kiriku katus ja tornikiiver, parandati nn sandikojakatus (põhja eeskojakatus) ja samuti värviti, valgendati torni kiviosa. Samal aastal värviti kooriruum valgeks.

Allikas: Koeru kiriku kaust aastatest 1939-1970, EELK Konsistooriumi arhiiv.

1969. aasta juunis teostas Villem Raam seinamaalingute uuringud.

Esimesed teated Koeru kirikus olevatest maalingutest pärinevad 1920. aastatest. H. Kjellini märkmetes on mainitud, et arhitekt E. Ederberg ja kohalik kirikuõpetaja H. J. Ederberg on leidnud maalinguid nii kiriku seintelt kui võlvidelt. Maalingute uurimiseni jõuti alles 1969. aastal, kui V. Raam ühepäevase ülevaatuse käigus leidis ja avas maalinguid pikihoones vööndkaare konsoolidel, piilarite kapiteelidel, lääneseinal ja torni roosakna ümbruses kohtades, kuhu ta ilma redelita ligi pääses ning torni roosakna ümbruses.

Allikas: Koeru kiriku ülevaatuse aruanne, 1969. Koostaja: Villem Raam. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1107)

1970. aastad

  • 1970. a. tehti orelile kapitaalremont ja ehitati juurde tuuleandmise seadeldis elektrimootori jaoks.
  • 1973. a. kaeti kiriku käärkambri ja altariruumi katuse osa tsinkpleki ja eterniidiga.


1980. aastad

  • 1984. aastal plombeeriti ja krohviti kiriku vundamenti.


Allikas:  Koeru kiriku kaust aastatest 1972-1992, EELK Konsistooriumi arhiiv.

21. sajand

2011. aastal teostati Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna suvepraktika raames põhjalikud siseviimistluse uuringud. Uuringute käigus tuvastati kaks keskaegset maalingukihti, millest II viimistlusskeem on kõige rikkalikum (vt. ka Orienteeruv ehitusajalugu).

Vt. Koeru kiriku seinamaalingud. Uuringute aruanne. 2012

 

2014. aastal tööd käärkabris. Tellispõrand asendati paeplaatidega. Lae lahtine värv eemaldati ja täideti pragusid lubimördiga, värviti valge lubivärviga. Seinte lateksvärvist puhastamise käigus avastati alumisi viimistluskihte (fotod kaustas). Seintel teostati lubikrohviga parandused, seinad värviti lubi- ja silikaatvärvidega. 

Allikas: Koeru kirik. Käärkambri põranda ehitus. Käärkambri lae ja seinte viimistlustööd. OÜ Ramses Ehitus, U. Lööper. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12333