Esileht
JÄRVAMAA
KOERU

KOERU MAARJA MAGDALEENA KIRIK

Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik P-2049. Koeru kirikuaia lühike ajalooline õiend koos kabeli tehnilise seisukorra kirjeldusega

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Foto vanast maalingust Aruküla mõisahoone aknal.    Villem Raam   1974    
 Vaade peaväravale kirikuaia edelapoolses lõigus.   Villem Raam   1974    
 Kalmistukabel kirikuaia edelaküljel. Vaade kirdest.   Villem Raam   1974    
 Vaade idast kirikuaia põhjapoolsele küljele endiste kabelite piirkonnas.   Villem Raam   1974    
 Vaade kagust Baeride vanemale matusepaigale kirikuaia põhjapoolsel küljel.   Villem Raam   1974    
 Vaade loodest Baeride nooremale matuseplatsile kirikuaia idapoolses osas.   Villem Raam   1974    
 Vaade Baeride idapoolse matuseplatsi lõhutud väravale, mille taga näha puruks pekstud hauatähised.   Villem Raam   1974    
 Fragment Baeride idapoolse matuseplatsi piirdeaiast.   Villem Raam   1974    
 Segipekstud hauatähised ja hauakünkad Baeride idapoolsema matuseplatsi keskel.   Villem Raam   1974    
 Vaade kiriku pikihoone interjööri eemaldamist ootavate vääridega.   Villem Raam   1974    
 Hilisemast lubikattest puhastatud konsool ja vööndkaare algus põhjalöövi külgseinal.   Villem Raam   1974