Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-JAANI

JÄRVA-JAANI RISTIJA JOHANNESE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1975
Järva-Jaani kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide tehnilise ülevaatuse aruanne. H. Metsa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 2425)

Säilik sisaldab tornikiivri kandekonstruktsiooni tehnilise ülevaatuse aruannet; eskiise ja fotosid.


1984
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, fotokoopia põhiplaanist.


1985-1986
Toimik 4-7/6 köide I. Kunstimälestised Paide raj. Järva-Jaani kirikus.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

Säilik sisaldab: fotosid aastatest 1985 ja 1986, Järva Teataja artiklit Gebhardti maali kohta, akte altari restaureerimise kohta.

Vt. Fotod.

1986
Toimik 4-7/ 6 köide III. Kunstimälestised Paide raj. Järva-Jaani kirikus.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

Säilik sisaldab fotosid kiriku interjöörist.

Vt. Fotod.

1995
Järva-Jaani kiriku kantsli konserveerimise aruanne. KAR-Grupp AS.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9528)

Säilikus on mainitud kantsli juures tehtud korrastustöid 1771. aastal, viidatud on Sten Karling'i teosele „Holzchnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland” Dorpat 1943. Kirjeldatakse 1995. aastal kantsli konserveerimisel läbitud töö etappe, konserveerimise eesmärke.

1996
Järva-Jaani kiriku kantsli konserveerimistööde aruanne. KAR-Grupp AS.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9529)

Säilikus kirjeldatakse 1996. aastal kantsli konserveerimisel läbitud töö etappe, konserveerimise eesmärke.

2004
Kirikutekstiilide inventarinimekiri. Nr. 4. EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirik. Inventeerija: Marju Raabe
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

2005
Järva-Jaani kirikuaia (1. kalmistu) inventariseerimine. Koostaja: Andres Pohla.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8389)

Säilik sisaldab seletuskirja, üld- ja ajaloolisi andmeid; lisadena graafiline materjal ning fotokoopiad.

2008
Järva-Jaani kirik. Pikihoone põranda (2/3 lõunaküljest) restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Tõnu Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8875)

Säilik kajastab kirikupõranda tehnilist seisukorda. Kirjeldatakse põranda mädanikkahjustusi ning tööoperatsioone, mis viidi läbi põranda osaliseks väljavahetamiseks. Sisaldab fotosid kirikust peale lõunakülje vana põranda eemaldamist ja kiriku lõunakülge uue põrandaga.

2009
Järva-Jaani kirik. Lääne-, lõuna-, ja idakülje vertikaalplaneerimine. Tööprojekt. A. Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 15515)

Säilik sisaldabseletuskirja; fotosid 1- 18 kommentaaridega, jooniseid; liigniiskusest tulenevate kahjustuste likvideerimise projekti. Jooniste hulgas on ka trepi taastamise joonist.

Dateerimata üldkaust
Järva-Jaani kirik. Kalkeeris valguskoopiale: E. Kõrgemaa.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik T-76. 1. 17231)

Säilik sisaldab kalkasid: kiriku asendiplaan, põhiplaan, koor. Lõige A- A.

Vt. Mõõtmisjoonised.