Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-JAANI

JÄRVA-JAANI RISTIJA JOHANNESE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1954-1955
Katuse uuendamine ning sisetööd interjööris

Kahel aastal toimus kirikule pilpakatuse paigaldamine.

Interjööris valgendati seinad, läbijooksukohad võlvidel puhastati rohevetikast, värviti võlvid ning võlvikaarte küljed.

Allikad: Toimik 1957-1970. Nr 24, 20. okt. 1957. (EELK Konsistooriumi Arhiiv); Toimik 1939 -1956. Protokoll 82 (1955-6), 24. VII 55. ( EELK Konsistooriumi Arhiiv).

1958
Fassaadi korrastus-remonttööde teostamine
 
Kiriku fassaadil ning torni välisosas teostati krohviparandusi, värviti aknad, peauks ning kõrvaluksed.
Allikas: Toimik 1957-1970. Nr 24, 20. okt. 1957. (EELK Konsistooriumi Arhiiv).


1959

Kiriku elektrifitseerimine ning väiksemad parandustööd tornis

Toimus kiriku elektrifitseerimine.
1926. aastal korstnate jaoks raiutud  torniluugi avad  müüriti kinni, tornist kirikuvõlvidele viiv väike uks kaeti tuleohutuse eesmärgil mõlemalt poolt tsinkpleki ja liivaga.

Allikad: Toimik 23. jaan. 1957- 13. okt. 1970. Nr 24, 20. okt. 1957. (EELK Konsistooriumi Arhiiv), Toimik 23. jaan. 1957- 13. okt. 1970. Nr 134, 8. juuni 1959. (EELK Konsistooriumi Arhiiv).
1971
Uue katuse ehitamine

Kirikule pandi uus punasest eterniidist katus.

Allikas: Toimik 1971-1983. a. Protokoll NËš 161 (1-1971. a). (EELK Konsistooriumi Arhiiv).

1974
Tornikiivri katmine tsingitud plekiga.

Allikas: Toimik 1971-1983. a. Protokoll nr 192/8 (Nr 96; 12. nov. 1974); protokoll nr 197/3 (3. juuni 1975; nr 314). (EELK Konsistooriumi Arhiiv).

1975
Tornikiivri remonttööde jätk

22 m kõrgune torn sai plekkatuse, mis paigaldati uutele roovidele, harikatustele ja nurgatornidele. Alustati uuesti remont ohtliku olukorra kõrvaldamiseks tornikiivri kandekonstruktsioonides.

Allikas: Toimik 1971-1983. a. Protokoll nr 200/1 (1. veebr. 1976. a koosolek). (EELK Konsistooriumi Arhiiv).

1976
 Tornikiivri kandekonstruktsioonide remont.; akende restaureerimine

Remondi käigus vahetati ära kõdunenud müüripalk, sarikate otsad ning teised puitosad ja kinnitati karp- ja lameraudade, poltide ning vastavate klambrite abil uued. Rauddetailide otsad toetuvad torni müüri süvendisse ja on valatud betooni, milleks kulus 150 kg tsementi.
Kolmele aknale, mis olid varematel aastatel sissemurdjate poolt lõhutud ja seniajani plekiga kaetud, valmistati alumised osad.

Allikad: Toimik 1971-1983. a.
Protokoll nr 204/5, 26. nov. 1976. a. (EELK Konsistooriumi Arhiiv), Toimik 1971-1983. a. Protokoll nr 204/5, 26. nov. 1976. a. (EELK Konsistooriumi Arhiiv).

1992
Kiriku sanitaarremont. Sise- ja välisremonti teostasid Järva-Jaani Ühismajandi ehitustöölised.

• kiriku seinte valgendamine, krohviparandused, pingistiku värvimine, seinapostide lubjast puhastamine, et tuleks nähtavale lihvitud liivakivi
• põranda värvimine, käärkambri korrastamine
• pooleli jäid torni fassaadi parandused ja välisseina vahetus läheduses pinnase eemaldamine

Allikas: Toimik 1983. a- 1997. a. EELK Järva-Jaani koguduse 1992. sõnaline aruanne. 5. jaan. 1993. a. (EELK Konsistooriumi Arhiiv).

1995-1996
Kantsli konserveerimine

Polükroomsed pinnad puhastati ja kinnitati, konserveeriti kantsli kõlaräästas.

Allikas: Järva-Jaani kiriku kantsli konserveerimise aruanne. Tallinn 1995. AS Kar-Grupp. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 9528).

2008
Kiriku pikihoone põranda (2/3 lõunaküljest) osaline väljavahetamine.

Allikas: Järva-Jaani kirik. Pikihoone põranda (2/3 lõunaküljest) restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Tõnu Parmakson. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8875)

2012
Kiriku kellasüsteemi uuendamine, elektrifitseerimine ja kellatoale kõlaakende paigaldamine.

Ajalooline kellatool demonteeriti, mille käigus selgus ka selle oodatust kehvem seisukord. Ajalooline kellatool langetati tornis kolm korrust allapoole ja eksponeeriti seal. Kellatuppa valmistati uus kastkellatool kahele uuele tornikellale, mis varustati elektriliste helistamisseadmetega. Torni ajanäitaja viidi üle elektrimootoriga juhtimisele, ajalooline mehhanism on säilitatud algsel kohal. Kellatoa akendesse paigaldati kõlaaknad ja akendele veeplekid. 

Allikas: Järva-Jaani kiriku kellasüsteemi uuendamise, elektrifitseerimise ja kellatoale kõlaakende paigaldamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13738).