Esileht
VILJANDIMAA
PAISTU

PAISTU MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1963
Inventariseerimise joonis. Viljandi tehnilise inventariseerimise büroo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1060)

Sisaldab Paistu Maarja kiriku inventariseerimise jooniseid: asendiplaan, põhiplaan, kooripealse plaan, I-VI korruse plaanid, lõikejoonis, ruumide eksplikatsioon.

1996
Paistu Maarja kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni tehnilise olukorra kirjeldus ja kindlustustööde juhend. H. Uuetalu OÜ, H. Uuetalu, A. Lass, A.Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11494)

Tekstiline osa:
- Lühike ülevaade kiriku ajaloost
- tornikiivri kandekonstruktsiooni põhiskeemi kirjeldus
- tornikiivri kandekonstruktsiooni olukorra kirjeldus
- metoodiline juhend torni tornikiivri kandekonstruktsiooni kindlustamiseks ja restaureerimiseks
- Tornikiivri kandekonstruktsiooni remont-restaureerimistööde kalkulatsioon

Skemaatilised joonised:
- tornikiivri karkassi skeem
- kandetala tugisõlm müürile
- abitala tugisõlm, ruudukujulise keskposti jätk
- kaheksatahulise keskposti jätk

Fotode nimekiri koos selgitustega; 15 värvifotot.

1997
Paistu Maarja kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni 1996. aastal toimunud kindlustustööde aruanne. OÜ H. Uuetalu, H. Uuetalu, A.Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11493)

Säilik sisaldab kindlustustööde kirjeldust; üldmärkusi; fotode nimekirja; 12 värvifotot.

1996
Paistu Maarja kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise tehniline projekt. AS Viljandi EKE Projekt, J.Must, J.Soosaar, K.Kadalipp.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11495)

Säilik sisaldab tehnilise projekti seletuskirja; projekti joonised: variant I, variant II.

2001
Paistu Maarja kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise korrigeeritud tehniline projekt. AS Viljandi EKE Projekt, J.Must, J.Soosaar, K.Kadalipp.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12090)

Säilik sisaldab Paistu Maarja kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise teise projekti seletuskirja; fotosid; jooniseid.

2001
Paistu kiriku vundamendi restaureerimisaruanne. E. Pikkpõld.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 4794)

Säilik sisaldab sokli osas toimunud tööde kirjeldust.

2003
Paistu Neitsi Maarja kiriku katusekatte vahetamise juhend. Hans Priks.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5066)

Säilik sisaldab seletuskirja; 2 värvifotot; jooniseid.

2003
Paistu Maarja kiriku katusekatte ning -konstruktsioonide restaureerimistööde aruanne. Hans Priks.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 6201)

Säilik sisaldab tööde seletuskirja; jooniseid; 2 värvifotot.

2005
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6204)

2005
Paistu Neitsi Maarja kiriku pikihoone katuse tormikahjustuste hädaabitööd. OÜ Wunibald Ehitus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 5824)

Säilik sisaldab kirjeldust kiriku pikihoone katuse renoveerimistöödest:
- Olemasolev olukord
- Tööde teostamine
- Tööde korraldus
Jooniseid; 21 värvifotot; kiriku katuse renoveerimitööde hinnapakkumist; seletuskirja 2003. aastal vormistatud projektist.

2005
Paistu kiriku pikihoone katuse restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 13172)

Tekstiline osa:
- Seletuskiri; sissejuhatus, üldandmed, olemasolev dokumentatsioon
- Tarindite kirjeldus ja tehniline seisukord
- Restaureerimine
- Hooldus
16 värvifotot

Joonised:
- Tõmbtalade skeem
- Sarikate skeem, proteesitavad elemendid
- Liited
- Toesõlm
- Pikihoone katuseplaan, puitmaterjali spetsifikatsioon, veesüliti
- Katuseluuk
Lisad:
- Lisa 1. Pikilõige
- Lisa 2. Lõige A-A
- Lisa 3. Sovereign keskkonnasõbralik sügavimbuv puidukaitsepasta
- Lisa 4. Puitkiudvill ehk tsellvill

2006
Paistu Neitsi Maarja kiriku katuse renoveerimistööd. OÜ Wunibald Ehitus, Toivo Traksmaa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8100)

Säilikus on välja toodud lepingu pooled ning dokumendid; lühiülevaade kiriku katusest; tööde teostus; 22 värvifotot; tööde üleandmise-vastuvõtmise akt; ehituse töökoosoleku protokoll.

2006
Paistu Neitsi Maarja kiriku katuse restaureerimistööd. OÜ Wunibald Ehitus, Toivo Traksmaa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6459)

Säilikus on välja toodud lepingu pooled ning dokumendid; lühiülevaade kiriku katusest; tööde teostus; 22 värvifotot; tööde üleandmise-vastuvõtmise akt; ehituse töökoosoleku protokoll.

2006
Paistu kiriku autorijärelvalve aruanne. OÜ Rändmeister. Ain Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 6460)

Säilik sisaldab sissejuhatust; seletuskirja; 3 värvifotot; liite joonised.

2007
Paistu kiriku torni lõunapoolse akna rombvitraažide remonttööde aruanne. OÜ Silindia, Leili Männik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8101)

Säilik sisaldub seletuskirja; ajalehe artiklite koopiad; EELK Paistu kiriku läänetorni vitraažakende restaureerimistööde ülevaatus; FIE Heiki Vahteri tööde kirjeldus; OÜ Silindia Leili Männiku ettekanne Muinsuskaitseametile ja edasine kirjavahetus; ehituspäevik; fotode nimekiri; 20 värvifotot.

2008
Tööprojekt. OÜ NANO turvasüsteemide, Hardi Veermäe, Nikolai Tund.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 14546)

Tekstiline osa:
- Üldosa
- Automaatne tulekahju-signalisatsioon
- Automaatne valvesignalisatsioon
- Seadmete spetsifikatsioon
- Viited sertifikaatidele

Joonised:
- Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem
- Automaatne valvesignalisatsioon

2008
EELK Paistu Maarja kiriku torni vitraažaknde taastamise aruanne. Eldur Kalmann.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8102)

Säilik sisaldab aruannet vitraažide seisukorrast enne taastamist ning taastamistööde hinnangut. 6 värvifotot; ehitustööde päevik; teostatud tööde üleandmis-vastuvõte akt.

2009
Paistu kiriku ülevaatusakt. Tööjuhised. OÜ Rändmeister, Ain Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8697)

Säilik sisaldab ülevaadet kiriku tehnilisest seisukorrast; 13 värvifotot; restaureerimistööde juhiseid.

2016
Paistu kiriku käärkambri eeluuringute tegevuskava. Muinsuskaitseamet, Martti Vekli, Ingmar Noorlaid.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 28388, digitaalselt kättesaadav)

Paistu kiriku käärkambri põranda restaureerimistööde tegevuskava. OÜ Proff Praktik, Sven Reiss, Eva Tammpere.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 28262, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab objekti ja seisundi kirjeldust, tööde kava, fotosid. Eraldi failides joonised.

Paistu kiriku käärkambri põranda restaureerimistööde aruanne. OÜ Mulgi Ehitus
(Fail Muinsuskaitseameti arhiivi serveris)

Kaust sisakdab lühikest ajaloolist ülevaadet, põranda seisukorra kirjeldust enne tööde alustamist ja ehitustööde aruannet.

2017-2018
Paistu kiriku orel. Restaureerimistööde aruanne. OÜ Olev Kentsi orelitöökoda, Olev Kents.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34293, digitaalselt kättesaadav)

2018
Paistu kiriku käärkambri kahe akna restaureerimistööde tegevskava. Vali Vaikus MTÜ, Kerttu Küünarpuu.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41324, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab seisundi kirjeldust, tööde kava.

Paistu kiriku käärkambri põranda, lae ja uste restaureerimistööde aruanne. OÜ Mulgi Ehitus, Rein Kessler.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34465, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab mälestise kirjeldust, tööde kirjeldust, fotosid.

2021
Paistu kiriku välisuste restaureerimistööde tegevuskava. Vali Vaikus MTÜ, Kerttu Küünarpuu, Ergo Leilop.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 42189, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab kahe välisukse seisundi kirjeldust, tööde kava, fotosid.