Esileht
VILJANDIMAA
PAISTU

PAISTU MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1963
Inventariseerimise joonis. Viljandi tehnilise inventariseerimise büroo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1060)

Sisaldab Paistu Maarja kiriku inventariseerimise jooniseid: asendiplaan, põhiplaan, kooripealse plaan, I-VI korruse plaanid, lõikejoonis, ruumide eksplikatsioon.

1996
Paistu Maarja kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni tehnilise olukorra kirjeldus ja kindlustustööde juhend. H. Uuetalu OÜ, H. Uuetalu, A. Lass, A.Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11494)

Tekstiline osa:
- Lühike ülevaade kiriku ajaloost
- tornikiivri kandekonstruktsiooni põhiskeemi kirjeldus
- tornikiivri kandekonstruktsiooni olukorra kirjeldus
- metoodiline juhend torni tornikiivri kandekonstruktsiooni kindlustamiseks ja restaureerimiseks
- Tornikiivri kandekonstruktsiooni remont-restaureerimistööde kalkulatsioon

Skemaatilised joonised:
- tornikiivri karkassi skeem
- kandetala tugisõlm müürile
- abitala tugisõlm, ruudukujulise keskposti jätk
- kaheksatahulise keskposti jätk

Fotode nimekiri koos selgitustega; 15 värvifotot.

1997
Paistu Maarja kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni 1996. aastal toimunud kindlustustööde aruanne. OÜ H. Uuetalu, H. Uuetalu, A.Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11493)

Säilik sisaldab kindlustustööde kirjeldust; üldmärkusi; fotode nimekirja; 12 värvifotot.

1996
Paistu Maarja kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise tehniline projekt. AS Viljandi EKE Projekt, J.Must, J.Soosaar, K.Kadalipp.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11495)

Säilik sisaldab tehnilise projekti seletuskirja; projekti joonised: variant I, variant II.

2001
Paistu Maarja kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise korrigeeritud tehniline projekt. AS Viljandi EKE Projekt, J.Must, J.Soosaar, K.Kadalipp.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12090)

Säilik sisaldab Paistu Maarja kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise teise projekti seletuskirja; fotosid; jooniseid.

2001
Paistu kiriku vundamendi restaureerimisaruanne. E. Pikkpõld.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 4794)

Säilik sisaldab sokli osas toimunud tööde kirjeldust.

2003
Paistu Neitsi Maarja kiriku katusekatte vahetamise juhend. Hans Priks.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5066)

Säilik sisaldab seletuskirja; 2 värvifotot; jooniseid.

2003
Paistu Maarja kiriku katusekatte ning -konstruktsioonide restaureerimistööde aruanne. Hans Priks.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 6201)

Säilik sisaldab tööde seletuskirja; jooniseid; 2 värvifotot.

2005
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6204)

2005
Paistu Neitsi Maarja kiriku pikihoone katuse tormikahjustuste hädaabitööd. OÜ Wunibald Ehitus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 5824)

Säilik sisaldab kirjeldust kiriku pikihoone katuse renoveerimistöödest:
- Olemasolev olukord
- Tööde teostamine
- Tööde korraldus
Jooniseid; 21 värvifotot; kiriku katuse renoveerimitööde hinnapakkumist; seletuskirja 2003. aastal vormistatud projektist.

2005
Paistu kiriku pikihoone katuse restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 13172)

Tekstiline osa:
- Seletuskiri; sissejuhatus, üldandmed, olemasolev dokumentatsioon
- Tarindite kirjeldus ja tehniline seisukord
- Restaureerimine
- Hooldus
16 värvifotot

Joonised:
- Tõmbtalade skeem
- Sarikate skeem, proteesitavad elemendid
- Liited
- Toesõlm
- Pikihoone katuseplaan, puitmaterjali spetsifikatsioon, veesüliti
- Katuseluuk
Lisad:
- Lisa 1. Pikilõige
- Lisa 2. Lõige A-A
- Lisa 3. Sovereign keskkonnasõbralik sügavimbuv puidukaitsepasta
- Lisa 4. Puitkiudvill ehk tsellvill

2006
Paistu Neitsi Maarja kiriku katuse renoveerimistööd. OÜ Wunibald Ehitus, Toivo Traksmaa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8100)

Säilikus on välja toodud lepingu pooled ning dokumendid; lühiülevaade kiriku katusest; tööde teostus; 22 värvifotot; tööde üleandmise-vastuvõtmise akt; ehituse töökoosoleku protokoll.

2006
Paistu Neitsi Maarja kiriku katuse restaureerimistööd. OÜ Wunibald Ehitus, Toivo Traksmaa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6459)

Säilikus on välja toodud lepingu pooled ning dokumendid; lühiülevaade kiriku katusest; tööde teostus; 22 värvifotot; tööde üleandmise-vastuvõtmise akt; ehituse töökoosoleku protokoll.

2006
Paistu kiriku autorijärelvalve aruanne. OÜ Rändmeister. Ain Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 6460)

Säilik sisaldab sissejuhatust; seletuskirja; 3 värvifotot; liite joonised.

2007
Paistu kiriku torni lõunapoolse akna rombvitraažide remonttööde aruanne. OÜ Silindia, Leili Männik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8101)

Säilik sisaldub seletuskirja; ajalehe artiklite koopiad; EELK Paistu kiriku läänetorni vitraažakende restaureerimistööde ülevaatus; FIE Heiki Vahteri tööde kirjeldus; OÜ Silindia Leili Männiku ettekanne Muinsuskaitseametile ja edasine kirjavahetus; ehituspäevik; fotode nimekiri; 20 värvifotot.


2008
Tööprojekt. OÜ NANO turvasüsteemide, Hardi Veermäe, Nikolai Tund.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 14546)

Tekstiline osa:
- Üldosa
- Automaatne tulekahju-signalisatsioon
- Automaatne valvesignalisatsioon
- Seadmete spetsifikatsioon
- Viited sertifikaatidele

Joonised:
- Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem
- Automaatne valvesignalisatsioon

2008
EELK Paistu Maarja kiriku torni vitraažaknde taastamise aruanne. Eldur Kalmann.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8102)

Säilik sisaldab aruannet vitraažide seisukorrast enne taastamist ning taastamistööde hinnangut. 6 värvifotot; ehitustööde päevik; teostatud tööde üleandmis-vastuvõte akt.

2009
Paistu kiriku ülevaatusakt. Tööjuhised. OÜ Rändmeister, Ain Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8697)

Säilik sisaldab ülevaadet kiriku tehnilisest seisukorrast; 13 värvifotot; restaureerimistööde juhiseid.

2016
Paistu kiriku käärkambri põranda restaureerimistööde aruanne. OÜ Mulgi Ehitus

(Fail Muinsuskaitseameti arhiivi serveris)

Kaust sisakdab lühikest ajaloolist ülevaadet, põranda seisukorra kirjeldust enne tööde alustamist ja ehitustööde aruannet.