Esileht
VILJANDIMAA
PAISTU

PAISTU MAARJA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1903

Maaler Siiva värvis kirikulae ja altari õlivärvidega.

Vt. Paistu Maarja koguduse säilik, 1919-1938. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1934

Kiriku katuse värvimine.

Vt. Paistu Maarja koguduse säilik, 1939-1950. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1951

Kiriku katuse remont.

Vt. Paistu Maarja koguduse säilik, 1951-1960. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1957

Kiriku katuse värvimine.

Vt. Paistu Maarja koguduse säilik, 1951-1960. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1958

Kiriku torni remont.

Vt. Paistu Maarja koguduse säilik, 1951-1960. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1976

Tornikiivri katuse remont .

Tornikiiver sai kaetud tsinkplekiga.

Vt. Paistu Maarja kogudue säilik, 1961-1979. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1996

Tornikiivri kandekonstruktsiooni kindlustustööd . AS Stinger.

Tornikiivri karkassi kindlustustööde käik:

Alumine kandetalastik
-tugisõlmed olid kogu ulatuses kahjustunud
-ristuvate kndetalade kindlustamisel või väljavahetamisel kasutati sama ristlõikelise puiduga ja poltühendustega
-kandetalastiku kõik otsad tugevdati

Teise tasandi müürile toetuv kandetalastik
-ringtalastiku tasandil toimus kahjustunud puidust talaotste tugevdamine
-karpraudade otsad betoneeriti endistesse puittalade pesadesse
-uuendati ringtalastik, osa kaldkarkassi postide otsi ning osaliselt jäikusdiagonaalide alumised otsad
-ühendused tehti pool-poolega ja tsingitud poltidega

III ja IV tasandi risttalastik
-risttalastikud olid keskosas mädanikist kahjustada saanud ning uuendati pool-poole jätkudega

Vt. Paistu Maarja kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni 1996. aastal toimunud kindlustustööde aruanne. OÜ H. Uuetalu, H. Uuetalu, A.Uuetalu, 1997. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11493.

2001

Vundamendi korrastamine põhja ja ida poolsetel külgedel.

Töid teostati kiriku sokli osas, vundamendi põhja ja ida poolsetel külgedel.
-osaliselt välja kukkunud maakivid paigati lubiliivmördiga
-kivide vahed täideti samuti lubiliivmördiga
-viimaks krohviti kivid lubiliivmördiga
-hüdroisolatsiooniks kasutati DELTA-MS isolatsiooni materjali

Vt. Paistu kiriku vundamendi restaureerimisaruanne. E. Pikkpõld, 2001. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 4794.

2003

Katusekatte ning katusekonstruktsioonide restaureerimistööd. Hans Priks.

Katusekonstruktsioon

-vana katusekate (valtsplekk) eemaldati koos rooviga kogu katuse ulatuses
-osad harjasõlmed vahetati välja
-räästad puhastati
-harjasõlmede tugevdamiseks jäeti alles algselt ajutiselt paigaldatud lisapennid

Katusekate
-kogu katuseroov vahetati välja
-roovi alla paigaldati aluskate A-kate
-katusele paigaldati uus valtsplekk-kate

Vt. Paistu Maarja kiriku katusekatte ning -konstruktsioonide restaureerimistööde aruanne. Hans Priks, 2003. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 6201.

2005

Jaanuaritormis sai kirik tugevasti kannatada: väändusid osaliselt apostlitornide tipud, purunes vitraažaknaid, tuul kandis minema katusepleki põhjaküljelt ning lõunakülje tornitaguselt.

Pikihoone tormikahjustuste hädaabitööd. OÜ Wunibald.

Vt. Paistu Neitsi Maarja kiriku pikihoone katuse tormikahjustuste hädaabitööd. OÜ Wunibald Ehitus, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 5824.

Katuse restaureerimistööd. OÜ Wunibald ehitus.

Katuse konstruktsioon

Pikihoone katusekontruktsiooni põhjalik restaureerimine. Töö käigus tuli asendada või võimalusel proteesida nii sarikaid, penne, turvikuid, müürlatte kui ka tõmbtalasid. Täielikult uuendati kõik karniisiprussid.

Katusekate
Eemaldati kõik vana pleki jäänused ning paigaldati uus roovitis. Katuseluugi perimeetrile ning püstrenni alla paigaldati täislaudis. Paigaldati tsingitud terasplekist uus katusekate.

Vt. Projekt: Paistu kiriku pikihoone katuse restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 13172.

Teostus: Paistu Neitsi Maarja kiriku katuse restaureerimistööd. OÜ Wunibald Ehitus, Toivo Traksmaa, 2006. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6459.

2007

Kiriku torni lõunapoolse akna romb-vitraažide remonttööd. FIE Heiki Vahter.

Vt. Paistu kiriku torni lõunapoolse akna rombvitraažide remonttööde aruanne. OÜ Silindia, Leili Männik, 2007. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8101.

2008

EELK Paistu Maarja kiriku torni vitraažaknde taastamise aruanne. Eldur Kalmann.

Torni lääne- ja põhjapoolne vitraaž restaureeriti valdavaltuute klaasidega, väike osa vanu klaase suudeti eemaldada raamist tervena ja kasutada põhjapoolse akna taastamisel. Metallraamistik suudeti taastada. Vitraažklaasid raamitud uude tinaraamistikku. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 8102

2016

Käärkambri puitkonstruktsioon on täies ulatuses mõlemas ruumis pehastunud, ruumi ei saa kütta ja ahi vajab remonti, sadeveesüsteem ei toimi.

Vt Paistu kiriku käärkambri põranda restaureerimistööde tegevuskava. OÜ Proff Praktik, Sven Reiss, Eva Tammpere. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 28262, digitaalselt kättesaadav.

Käärkambri pehastunud põrand mõlemas ruumis eemaldati, toimusid arheoloogilised proovikaevamised (tulemusteta), paigaldati uus põrand.

Vt Paistu kiriku käärkambri põranda restaureerimistööde aruanne. OÜ Mulgi EhitusFail Muinsuskaitseameti arhiivi serveris ja Muinsuskaitseameti PÜP toetused

2017-2018

Remonditi orel.

Vt Paistu kiriku orel. Restaureerimistööde aruanne. OÜ Olev Kentsi orelitöökoda, Olev Kents, 2017-2018. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34293, digitaalselt kättesaadav.

2018

Käärkambri kahe akna seisukord on rahuldav. Amortiseerunud on aknalauad ja osaliselt ka lengide alaosa.

Vt Paistu kiriku käärkambri kahe akna restaureerimistööde tegevskava. Vali Vaikus MTÜ, Kerttu Küünarpuu, 2018. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41324, digitaalselt kättesaadav.

Käärkambri laelaudise vahetus, kasutuskõlbmatu ahju lammutamine ja sellele kohale põranda ehitus seinte ja uste värvimine, korstnajala lupjamine, aknapalede ja põranda viimistlemine.

Vt Paistu kiriku käärkambri põranda, lae ja uste restaureerimistööde aruanne. OÜ Mulgi Ehitus, Rein Kessler, 2018. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34465, digitaalselt kättesaadav.

2021

Kahe välisukse seisukord on halb, peaaegu avariiline.

Vt Paistu kiriku välisuste restaureerimistööde tegevuskava. Vali Vaikus MTÜ, Kerttu Küünarpuu, Ergo Leilop, 2021. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41289, digitaalselt kättesaadav.

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018"

2013. a katuse kandekonstruktsiooni avarii-remonttöödeks, summas 440 €

2017. a käärkambri põranda välitöödeks, summas 2 800 €

* Muinsuskaitseameti arhiivis vastavate tööde aruandeid ei leitud.

Allikas: Muinsuskaitseamet