Esileht
VILJANDIMAA
PAISTU

PAISTU MAARJA KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:
1. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996, lk 188.
2. Lühike ülevaade Paistu-Maarja ev.-lut. usu kiriku ja kihelkonna elust-olust: 700-aastase juubelipäeva mälestuseks. Vaher, Max. Paistu, Paistu-Maarja kogudus, 1934.
KIRIKU RAJAMINE

13. saj lõpp

Algkavatis:

       - 3- lööviline kolme traveega pikihoone
       - idaküljel liitub kesklöövist veidi laiem kvadraatne koor
       - torni algkirikul ei olnud
       - tänaseni algsel kujul säilinud kooriruumi katab vestfaalipärane 8-osaline domikaalvõlv, mille mõigasroided toetuvad Kesk-Eestis iseloomulikele geomeetrilistele paekivist nurgakonsoolidele   
       - kooriruumi seinu liigendavad avarad segmentkaarsillustega nišid ja kolm lihtsa kujundusega sakramendinišši

Praegune võlvimaaling on teostatud Riia Jakobi kiriku eeskujul 1903. aastal.

     - lisaks lääneportaalile on portaal ka lõunaküljel
    - harvasinevalt- võimalik, et kaitseülesandeist tingituna- oli kirikus ka kaks võlvidele viivat müüritrepp:üks lääneseinas ning teine koori põhjaseinas, viimane lähtus koori ja käärkambrit ühendavast ukseavast
HILISEMAD MUUDATUSED

    -17. sajandil ehitati torn, mis hävines Põhjasõjas
    - piilarite ja võlvide kohta andmed puuduvad, kuid oletatavalt hävinesid pikihoone võlvid Põhjasõjas

Algsest pikihoonest on tänaseni säilinud üksnes seinad.
1817. aastal laastas kirikut tulekahju.

    - peale põlengut püstitati 1817. aastal kiriku põhjaküljele kivist allosaga puust kellatorn
    - kirikus on säilitatud põlengus kannatada saanud tornikell
   -1862-1866. aastatel ehitati neogooti vormides läänetorn. Tõenäoliselt samasse perioodi dateeruvad ka läänekülje astmelised tugipiilarid
   - kiriku interjöör on samuti neogooti vormides