Esileht
VILJANDIMAA
KÕPU

KÕPU PEETRI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1999
Kõpu Peetri kirik. Katuse ja fassaadielementide remont – restaureerimistööde metoodiline juhend. Koostas AS Viljandi EKE projekt.
(Muinsuskaitseameti säilik P-11489)

Toimik sisaldab ülevaadet katuse juures vajaminevast tarvilikust tööst.
Sisaldab katuse aluskonstruktsiooni ja fassaadielementide tehnilise seisukorra kirjeldusi ja ettepanekuid remont-restaureerimiseks. Katusekatte vahetus koos aluskonstruktsiooni parandustega. Kiriku saali ja pööningu ventilatsiooni taastamiseks ja kiriku lael oleva soojustuseks paigaldatud tselluvilla kobestamiseks.

Olemasolevad amortiseerunud katusekivid on sekundaarses kasutuses ja paigaldatud 1970. aastate alguses

1999
Kõpu Peetri kiriku katuse remont – restaureerimise tööde aruanne. Koostanud ehitusinsener Leili Männik. Teostas AS L & T Koduehitus.
(Muinsuskaitseameti säilik P-11490)

Koos katusekividega vahetati alusroovitus ja 70 % ulatuses poola-laudis tüüpi katus ning müürlatt. Korstnapits vahetati. Põhjapoolne tornitrepi valtsplekk-katus vahetati koos pleki ja aluskonstruktsioonidega, ka müürilatt.

2004
Hooldustöö (kiriku käärkambris ja selle eesruumis). Koostas Hedi Vilumaa EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja.
(Muinsuskaitseameti säilik A-5737)

Toimik sisaldab hooldustööde nimekirja käärkambris tehtud töödest seinte krohviparandustest ja värvimisest, akende klaasimisest, põrandalaudade restaureerimisest ja osalisest vahetusest, 1970. a-l paigaldatud küttekolde väljavahetusest, uste hooldusest ning elektritöödest.

2010
Kõpu kirik. Torni muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Ain Pihl, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti säilik P-16006)

Projekt sisaldab uuringuid vajaminevate tehtavate tööde osas tornis koos avatäidetega.

2011
EELK Kõpu kirik. Pööninguruumide restaureerimine. Muinsuskaitse tingimused. Põhiprojekt. Koostaja Juhan Kilumets, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti säilik P-16007)

Projekt sisaldab tööde nimistut restaureerimise töödest pööninguruumides. Põranda ehitus, amortiseerunud korstnajala ehitus koos korstnapitsiga. Kella torni ja pööningu vahele paigaldatakse tuletõkkeuks ning kellatorni paigaldatakse Viljandi muuseumis olnud hoiul viilualune kell daatumiga 1793.

2012

Kõpu Peetrikoguduse kiriku torni IV vahelae, kellatooli ja kellaluukide restaureerimine. Aruanne. Koostanud Leili Männik. Teostatud OÜ Rändmeister.
(Muinsuskaitseameti säilik A-10861)

Toimik sisaldab tehtud restaureerimistöödest tornis. Parandati kellatorni luugid ja trepi astmeid ning paigaldati Viljandi muuseumist tagasisaadud tornikell ning tornipleki taastajate nimedega puutahvel paigaldati torni.

2012
Kõpu kirikuaia põhiprojekt. Koostanud Toomas Põld Loovmaastik OÜ
(Muinsuskaitseameti säilik P-16251)

Toimik sisaldab:
kooskõlastused
Kõpu kirikuaia muinsuskaitselised eritingimused
Kõpu kirikuaia maastikuarhitektuurse põhiprojektiosa koostamist
Kõpu kirikuaia välisvalgustuse põhiprojektiosa koostamist
Kõpu kiriku vee -ja kanalisatsiooniühenduste projekteerimine