Esileht
VILJANDIMAA
KÕPU

KÕPU PEETRI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1892
Suur siseremont kirikus. Kivist kirikutorni valmides korrastati kiriku interjöör. Kiriku praegune ilme pärineb suures osas neist aegadest.

1926
Torni värvimine.

1950
Viljandi Pauluse koguduse filiaaliks saamine.

1951
Kirikutorni värvimine.

1952
Torni jala parandustööd ja lupjamine.

1957
Katusekivide osaline ümberladumine ja vahetus.

1962
Torniga seotud remonttööd.

1968
Kiriku torni katuse parandus 1967.a 6. augusti tormi kahjustustest.

1969
Tornikiivri puitkonstruktsiooni parandus.

1972
Remonditi ja värviti torni katus sinakashalliks.

1974
Kõpu kolmanda kiriku rajamise 150 aastapäeva tähisatamine. Torni parandus ja värvimine.

1975
Palub kogudus Viljandi muuseumil hoiule võtta 2 altari hõbedast lühtrit (muinsuskaitse all). Üks olla juba varga käes olnud. Oreli remont (Hardo Kriisa ja Enn Kivinurme) mille maksis Riiklik Filharmoonia.

1977
Vikaarõpetaja lasknud katuse remontida ja olla ise altari põranda värvinud.

1981
Tornikiivril asendati neli puudunud plekitahvlit.

1982
Tornikiivri plekk on roostes sedavõrd, et otsustati mitte parandada.

1984
Paigaldati tornikiivrile tsingitud plekk ja seenetanud roov asendati osaliselt.

1985
Katuse remont, mille kõigus vahetati kive.

1986
Tornikiivri värvimine.

1999
Kõpu Peetri kiriku katuse remont–restaureerimise tööde aruanne. Koostanud ehitusinsener Leili Männik. Teostas AS L & T Koduehitus.
(Muinsuskaitseameti säilik P-11490)
Koos katusekividega vahetati alusroovitus ja 70% ulatuses poola-laudis tüüpi katus ning müürlatt. Korstnapits vahetati. Põhjapoolne tornitrepi valtsplekk-katus vahetati koos pleki ja aluskonstruktsioonidega, ka müürilatt.

2004
Hooldustöö (kiriku käärkambris ja selle eesruumis). Koostas Hedi Vilumaa, EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja.
(Muinsuskaitseameti säilik A-5437)
Toimik sisaldab hooldustööde nimekirja käärkambris tehtud töödest seinte krohviparandustest ja värvimisest, akende klaasimisest, põrandalaudade restaureerimisest ja osalisest vahetusest, 1970. a-l paigaldatud küttekolde väljavahetusest, uste hooldusest ning elektritöödest.

2011
EELK Kõpu kirik. Pööninguruumide restaureerimine. Muinsuskaitse tingimused. Põhiprojekt. Koostaja Juhan Kilumets, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti säilik P-16007)
Projekt sisaldab tööde nimistut restaureerimise töödest pööninguruumides. Põranda ehitus, amortiseerunud korstnajala ehitus koos korstnapitsiga. Kella torni ja pööningu vahele paigaldatakse tuletõkkeuks ning kellatorni paigaldatakse Viljandi muuseumis olnud hoiul viilualune kell daatumiga 1793.

2012
Kõpu Peetri koguduse kiriku torni IV vahelae, kellatooli ja kellaluukide restaureerimine. Aruanne. Koostanud Leili Männik. Teostatud OÜ Rändmeister.
(Muinsuskaitseameti säilik A-10861)
Toimik sisaldab tehtud restaureerimistööde kirjeldust kiriku tornis. Parandati kellatorni luugid ja trepi astmeid ning paigaldati Viljandi muuseumist tagasisaadud tornikell ning tornipleki taastajate nimedega puutahvel paigaldati torni.

2014
Kiriku torni ja pööninguosa restaureerimine. Koostanud Leili Männik, tööd teostanud Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti säilik P-12141)
Tehtud tööd: tornikiivri kandekonstruktsiooni restaureerimistööd, sh pööningu restaureerimine, tuletõkkeukse paigaldamine, pööningutrepi tõstmine ca 190 mm. Korstna siselõõri paigaldamine, kortsnapitsi lammutamine ja uuesti ladumine, avatäidete restuareerimine, torni ja külgehitiste fassaaditööd (müüritööd uute tellistega, krohviparandused lubmördiga, sökli avamine 30cm ja krohvimine, fassaadide värvimine lubivärviga, müüriankrute ja risti puhastamine ja värvimine, uute valtsiga katteplekkide paigaldamine.