Esileht
VILJANDIMAA
KÕPU

KÕPU PEETRI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1892 tehti kirikus suur siseremont. Kivist kirikutorni valmides korrastati kiriku interjöör. Kiriku praegune ilme pärineb suures osas neist aegadest.

1926 Torni värvimine.

1950 Viljandi Pauluse koguduse filiaaliks saamine.

1951 Kirikutorni värvimine.

1952 Torni jala parandustööd ja lupjamine.

1957 Katusekivide osaline ümberladumine ja vahetus.

1962 Torniga seotud remonttööd.

1968 Kiriku torni katuse parandus 1967 6. augusti tormi kahjustustest

1969 Tornikiivri puitkonstruktsiooni parandus.

1972 Remonditi ja värviti torni katus sinakashalliks.

1974 Kõpu kolmanda kiriku rajamise 150 aastapäeva tähisatamine. Torni parandus ja värvimine

1975 Palub kogudus Viljandi muuseumil hoiule võtta 2 altari hõbedast lühtrit (Muinsuskaitse all). Üks olla juba varga käes olnud. Oreli remont (Hardo Kriisa ja Enn Kivinurme) mille maksis Riiklik Filharmoonia.

1977 Vikaarõpetja lasknud katuse remontida ja olla ise altari põranda värvinud.

1981 Tornikiivril asendati neli puudunud plekitahvlit.

1982 Tornikiivri plekk on roostes sedavõrd, et otsustati mitte parandada.

1984 Paigaldati tornikiivrile tsingitud plekk ja seenetanud roov asendati osaliselt.

1985 Katuse remont mille kõigus vahetati kive.

1986 Tornikiivri värvimine.

1999 Kõpu Peetri kirik. Katuse ja fassaadielementide remont – restaureerimistööde metoodiline juhend. Koostas AS Viljandi EKE projekt.
(Muinsuskaitseameti säilik P-11489)
Toimik sisaldab ülevaadet katuse juures vajaminevast tarvilikust tööst.
Sisaldab katuse aluskonstruktsiooni ja fassaadielementide tehnilise seisukorra kirjeldusi ja ettepanekuid remont-restaureerimiseks. Katusekatte vahetus koos aluskonstruktsiooni parandustega. Kiriku saali ja pööningu ventilatsiooni taastamiseks ja kiriku lael oleva soojustuseks paigaldatud tselluvilla kobestamiseks.
Olemasolevad amortiseerunud katusekivid on sekundaarses kasutuses ja paigaldatud 1970. aastate alguses

1999 Kõpu Peetri kiriku katuse remont – restaureerimise tööde aruanne. Koostanud ehitusinsener Leili Männik. Teostas AS L & T Koduehitus.
(Muinsuskaitseameti säilik P-11490)
Koos katusekividega vahetati alusroovitus ja 70 % ulatuses poola-laudis tüüpi katus ning müürlatt. Korstnapits vahetati. Põhjapoolne tornitrepi valtsplekk-katus vahetati koos pleki ja aluskonstruktsioonidega, ka müürilatt.

2004 Hooldustöö (kiriku käärkambris ja selle eesruumis). Koostas Hedi Vilumaa EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja.
(Muinsuskaitseameti säilik A-5437)
Toimik sisaldab hooldustööde nimekirja käärkambris tehtud töödest seinte krohviparandustest ja värvimisest, akende klaasimisest, põrandalaudade restaureerimisest ja osalisest vahetusest, 1970. a-l paigaldatud küttekolde väljavahetusest, uste hooldusest ning elektritöödest.

2010 Kõpu kirik. Torni muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Ain Pihl, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti säilik P-16006)
Projekt sisaldab uuringuid vajaminevate tehtavate tööde osas tornis koos avatäidetega.

2011 EELK Kõpu kirik. Pööninguruumide restaureerimine. Muinsuskaitse tingimused. Põhiprojekt. Koostaja Juhan Kilumets, Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti säilik P-16007)
Projekt sisaldab tööde nimistut restaureerimise töödest pööninguruumides. Põranda ehitus, amortiseerunud korstnajala ehitus koos korstnapitsiga. Kella torni ja pööningu vahele paigaldatakse tuletõkkeuks ning kellatorni paigaldatakse Viljandi muuseumis olnud hoiul viilualune kell daatumiga 1793.

2012 Kõpu Peetrikoguduse kiriku torni IV vahelae, kellatooli ja kellaluukide restaureerimine. Aruanne. Koostanud Leili Männik. Teostatud OÜ Rändmeister.
(Muinsuskaitseameti säilik A-10861)
Toimik sisaldab tehtud restaureerimistöödest tornis. Parandati kellatorni luugid ja trepi astmeid ning paigaldati Viljandi muuseumist tagasisaadud tornikell ning tornipleki taastajate nimedega puutahvel paigaldati torni.

2012 Kõpu kirikuaia põhiprojekt. Koostanud Toomas Põld Loovmaastik OÜ
(Muinsuskaitseameti säilik P-16251)
Toimik sisaldab:
kooskõlastused
Kõpu kirikuaia muinsuskaitselised eritingimused
Kõpu kirikuaia maastikuarhitektuurse põhiprojektiosa koostamist
Kõpu kirikuaia välisvalgustuse põhiprojektiosa koostamist
Kõpu kiriku vee -ja kanalisatsiooniühenduste projekteerimine1926 Torni värvimine.