Esileht
VILJANDIMAA
PILISTVERE

PILISTVERE ANDREASE KIRIK

Publikatsioonid.
 1. Ederma, B, Jaik, A. Eesti evangeeliumi luteriusu kirikud. Tartu, 1939.
 2. Eesti arhitektuur II. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa.Üldtoimetaja Villem Raam. Tallinn: Valgus, 1997.
 3. Eesti arhitektuuri ajalugu. Peatoimetaja H.Arman. Tallinn:Eesti Raamat, 1965.
 4. Karling, S. Baltikum och Sverige.---Antivariska studier III. Stockholm, 1948.
 5. Karling, S. Holzschnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1943.
 6. Paekivi - Eesti rahvuskivi. Koostajad: H.Perens, E.Kala. Tallinn: Geoguide Baltoscandia. 2007.
 7. Raam, V. Järvamaa keskaeg arhitektuuriajaloolase pilguga.---Paide rajoonis.Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 6. -9. augustini. Artiklite kogumik. Tartu, 1972, lk 121-149.
 8. Raam, V. Märkmeid Ambla kirikust ja Kesk-Eesti kirikute ehitusloost üldse.---Kunstiteadus.Kunstikriitika 6. Artiklite kogumik Tallinn: Kunst, 1986, lk 178-211.
 9. Raam, V. Nelinurkse kooritüübi mõningatest variatsioonidest Eesti keskaegses arhitektuuris.---Kunstideadus.Kunstikriitika 5. Artiklite kogumik. Tallinn: Kunst 1983, lk 88-117.
 10. Raudla, H. Pilistvere kihelkond - Eestimaa Taani. Viljandi: Viljandi Muuseum, 2012.
 11. Vaga, V. Eesti kunst. Kunstide ajalugu Eestis keskajast meie päevini. Tartu;Tallinn, 1940-1941.
 12. Вага, В. Проблема пространственный формы в средневековой архитектуре Эстонии. Тарту: Тартуский государственный университет, 1960.
 13. Vaga, A. Eesti kunsti ajalugu. Esimene osa , Keskaeg. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1932. 
 14. Viljandimaa. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Koostanud: A.Luha, H.Kruus, E.Kant, A.Tammekann. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1939.
 15. Üprus, H. Raidkivikunst Eestis XIII-XVII sajandini. Tallinn: Kunst, 1987.

 


Jooksev info.

 • Pilistvere kirik surnuluude keskel. - Sakala. 1932, 14. juuli
 • Pilistvere kirik uues rüüs. Kiriku väline remont läks maksma 5000 krooni. Endine sisemine kuju kirikule tagasi. - Sakala. 1932, 13. september, lk 5. 
 • Pilistvere, Risti ja Suure-Jaani kirik sulgemisele? - Postimees. 1934, 5. nov., lk. 6
 • Andermann Ehitustehnilised nõuded. Pilistvere ja Suure-Jaani kirikud teevad Viljandis maavalitsusele peavalu. - Postimees. 1934, 12. nov., lk. 5
 • Pilistvere kiriku legendaarne aupaiste. Kirik, mis sai oma nime pillimehe järgi, kes müüriti kirikutorni. - Film ja Elu. 1935, 30. aug. lk. 11.
 • Pilistvere kiriku ajaloost. - Eesti kirik. 1935, 5. det. lk. 5.
 • Pärtelpoeg, Meeli Kohtumispaik Eesti keskel. - Eesti Kirik. 2003, 8. okt., lk. 8
 • Kalmus, Hermann Pilistvere kogudus on kestnud 770 aastat. -  Sakala. 2004, 18. dets.
 • Kalmus, Hermann Lahtivõetud orel täitis kirikurõdu. - Eesti Kirik. 2006, 14. juuni, lk. 4