Esileht
VILJANDIMAA
PILISTVERE

PILISTVERE ANDREASE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1979.
NSV arhitektuursete kaitsetsoonide geodeetiline mõõdistamine IV etapp. Koostaja S.Metsma.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-4576)

Joonised ja asendiplaan.

ENSV arhitektuursete kaitsetsoonide geodeetiline mõõdistamine. Viljandi rajoon. Pilistvere kirik. Koostaja S.Metsma.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13899)

Kiriku asendiplaan.


1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, ajaloolise struktuuri skeemist ning tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest. Lisaks on loetletud kirikus asuvad kunstimälestised ning kirikut käsitlev bibliograafia. Arhitektuurimälestise passi juurde kuuluvad ka 1962. ja 1983. aastal Villem Raami poolt pildistatud mustvalged fotod kirikust ning ehitise asendi- ja põhiplaan.


1984
Viljandimaa keskaegsete raidportaalide invertariseerimine. T.Parmakson

(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

 Tekstilises osas on kirjeldatud  portaali kahjustusi ja tehniliste iseloomuomadusi. Sisaldab ettepanekuid portaali paremaks eksponeerimiseks. Lisatud ülesmõõtmisjoonised koos kaardistatud kahjustustega ning kaks fotot. Aruanne sisaldab samalaadset kirjeldust ka Suure-Jaani kiriku kohta.


1986
Ajalooline lühiülevaade. K.Alttoa

(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Ehitusajalooline lühiülevaade.  Pilistvere kiriku torni ja tornikiivri ehitusajalugu. Töö graafilises osas on lisatud  Körberi 1842. aasta sulejoonise ja ajalooliste postkaartide reprod ning Kaur Alttoa mustvalged fotod Pilistvere kirikust.  Ehitusmeister-arhitekt J.G. Mühlenhauseni kaks fassaadijoonist on lisatud koopiana.

ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine . Köide XIII. Pilistvere kirik. Koostaja U.Arike.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1662)

Arhitektuuriajalooline lühiiseloomustus. Kaitse- ja regulatsioonitsoonide üldine korraldus ja piirid. Graafiline osa. Asendiskeem ja väljavõte 1710. aastast pärit kaardist.

Viljandi rajoon, Pilistvere kirik. Ülesmõõtmisjoonised. Köide II. Koostaja J.Kulasalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-723)

Seletuskiri. Joonised. Põhiplaan. Võlvipealsete ning  torni II ja  III korruse  plaan. IV korruse plaan ja lõiked.

Tornikiivri tööjoonised. Koostaja V. Järverand
(Muinsuskaitseameti arhiiv P-7527)

Seletuskiri. Joonised.


1987
Pilistvere kiriku keskkütte projekt. Koostaja E.Kuusk

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11852)

Seletuskiri. Asendiplaan. Keskkütteprojekt. Põhiplaan.

Pilistvere kirik.Koostaja S.Metsma
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 645)

Joonised. Asendiplaan. Kiriku põhiplaan R.Guleke järgi. Kaitse- ja reguleerimistsoonide piirid.


2004
Pilistvere kiriku (reg nr 14546) tehniline hinnang. Koostaja S. Reiss.OÜ Proffprojekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5738.)

Seletuskiri. Tarindid. Fotod.


2006
Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja R.Pärnoja. OÜ Arc Projekt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6647)

Üldandmed. Ajalooline ülevaade. Muinsuskaitse eritingimused. Fotod. Kasutatud allikmaterjal.


2015
Pilistvere kiriku siseviimistluse uuringud. Eesti Kunstiakadeemia

Pilistvere kiriku käärkambri lae remont - restaureerimise aruanne. OÜ Mulgi Maaehitus, Madis Randaru.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39367, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab seisundi kirjeldust, kokkuvõtet OÜ Rändmeister tegevuskavas kirjeldatud seisundi kirjeldusest, Muinsuskaitseameti ettepanekud, vajalikuks peetud ja teostatud tööde kirjeldused, fotod.