Esileht
VILJANDIMAA
VILJANDI PAULUSE

VILJANDI PAULUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1996
Viljandi Pauluse kirik. Fassaadide restaureerimistööde metoodiline juhend. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-4055)
Sisaldab tornikiivri ja müüripindade tehnilise seisukorra ülevaateid ja tehtavate tööde kirjeldusi. Joonised: torni tellingute plaan ja sõlmed, lõige; 7 värvifotot ehitise ja detailide seisukorrast. 

1998
Viljandi Pauluse kiriku fassaadi ja lae restaureerimistööde koondeelarve.
(Muinsuskaitseamet arhiiv, säilik P–11480)
Toimik sisaldab fassaadi ja lae restaureerimistööde kaarti, tööde koondeelarvet ning fotosid.

1999
Viljandi Pauluse kirik. Eritingimused keskkütte projekteerimiseks. AS Restauraatorprojekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–3929)
Toimik sisaldab tekstilist osa (üldandmed, eritingimused) ning joonist.

1999
Viljandi Pauluse kiriku fassaadi remonditööde aruanne. Heres restauraator.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4946)
Toimik sisaldab seletukirja (sissejuhatus, tehtud tööd), fotosid ja jooniseid.

1999
Viljandi Pauluse kirik. Fassaadi remonditööde aruanne 1999. a. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-4936)
Tehtud tööde kirjeldus ja fotod (15) tööde käigust, joonised: I ja II korruse plaani fragmendid. 

1999-2000
Viljandi Pauluse kiriku põranda remonditööde I etapi aruanne. Heres restauraator.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4937)
Toimik sisaldab seletuskirja (sissejuhatud, tehtud tööd), fotosid ja jooniseid.

2000
Viljandi Pauluse kiriku põranda remonditööde II etapi aruanne. Heres restauraatorid.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4938)
Toimik sisaldab seletuskirja (sissejuhatus, tehtud tööd), fotosid ja jooniseid.

2000
Viljandi Pauluse kiriku käärkambri remonditööde aruanne. Heres restauraatorid.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4939)
Toimik sisaldab seletuskirja (sissejuhatus, tehtud tööd) ning fotosid.

2003
Viljandi Pauluse kiriku ukse restaureerimine. Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A–7669)
Toimik sisaldab tekstilist osa (kirjeldus, seisukord, ajaloolised viimistlused, restaureerimine)
ja fotosid.

2004
Viljandi Pauluse kiriku fassaadide restaureerimise juhend.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–5610)
Toimik sisaldab seletuskirja, fotosid ja jooniseid (kiriku vaade ja varikatuse joonised).

2005
Viljandi Pauluse kiriku tormikahjude likvideerimise ja restaureerimistööde aruanne.
OÜ Silindia.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–6629)
Toimik sisaldab seletuskirja, ehituspäevikut ja fotosid.

2008
Viljandi Pauluse kiriku idaviilu torni restaureerimine ja graniidist aluskivi ning risti
paigaldamine. Aruanne. OÜ Silindia.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A–8711)
Toimik sisaldab ehitusluba, seletuskirja, ehitustööde päevikut, fotode loetelu ja fotosid.