Esileht
VILJANDIMAA
VILJANDI PAULUSE

VILJANDI PAULUSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1936
Tehtud välisremont.
Vt. EELK arhiiv. Viljandi Pauluse kirik. Kirikuraamat.

1950
Kiriku torni katuse värvimine.
Vt. EELK arhiiv. Viljandi Pauluse kirik. Kirikuraamat.

1951
Kiriku katuse värvimine, paigaldatakse piksevarras, vihmaveetorude uuendamine.
Vt. EELK arhiiv. Viljandi Pauluse kirik. Kirikuraamat.
Kiriku välistrepid osaliselt uuesti laotud. Välisuksed väljastpoolt värvitud.
Vt. EELK arhiiv. Viljandi Pauluse kirik. Kirikuraamat.

1999
Kiriku fassaadi remont.
Vt. Viljandi Pauluse kiriku fassaadi remonditööde aruanne. Heres restauraator.Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4946

1999
Avakülgede ja seinte tellisosade vuukide parandus lubimördiga (tööde käigus monteeriti ajutiselt maha skultpuurid põ ja lõunaportaalilt ja nende kohal katustelt metallristid), aknalaudade katmine plekiga. Käärkambri ukse remont ja värvimine. Alustati ka peaukse ja põhjaportaali ja selle külgtornide remondiga, kuid viimane jäi talveperioodiks pooleli.
Vt. Viljandi Pauluse kirik. Fassaadi remonditööde aruanne 1999. a. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4936 


2000
Põranda ja käärkambri remont.
Vt. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4937, säilik A–4938, säilik A– 4939)

2003
Kiriku ukse restaureerimine.
Vt. Viljandi Pauluse kiriku ukse restaureerimine. Rändmeister OÜ.(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–7669)

2004
Tormikahjude likvideerimine.
Vt. Viljandi Pauluse kiriku tormikahjude likvideerimise ja restaureerimistööde aruanne.OÜ Silindia.(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–6629)

2008
Kiriku idaviilu torni restaureerimine ja graniidist aluskivi ning risti
paigaldamine.
Vt. Viljandi Pauluse kiriku idaviilu torni restaureerimine ja graniidist aluskivi ning risti paigaldamine. Aruanne. OÜ Silindia.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–8711)