Esileht
VILJANDIMAA
TARVASTU

TARVASTU PEETRI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1987
ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Köide XXIX. Tarvastu kirik kirikaiaga. KRPI, H. Toss, V. Kukkur, A. Kann, J. Treikelder ( U. Arike, A. Hein, A. Kadak, A. Leetmaa)
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 1923)

Säilik sisaldab arhitektuuriajaloolist lühiiseloomustust; kaitsetsoonide lühiiseloomustust; kaitsetsoonide üldrežiim; joonist.

1982
Tarvastu kiriku situatsiooniplaan. KRPI, U. Hermann, H. Berg.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 5871)

Säilik sisaldab seletuskirja ja situatsiooniplaani.

2004
Tarvastu kiriku katuse ja tornikiivri tehnilise olukorra hinnang ja kindlustamis-restaureerimistööde põhiprojekt. OÜ H. Uuetalu A. Uuetalu, K. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P- 12882)

Säilik sisaldab sissejuhatust; arhitektuuriajaloolist ülevaadet; pikihoone katusekandekonstruktsiooni tehnilise olukorra kirjeldust; kirjeldus tornikiivri kandekonstruktsioonist; vajalike remont- restaureerimistööde kirjeldust ja põhinõudeid; fotode nimekirja; 16 värvifotot; katuste avariitööde mahte ning orienteeruvat maksumust; joonised; lisa.

2005
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6204)

2013
Tarvastu kiriku ülevaatusakt. OÜ Rändmeister, A. Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11860 )

Säilik sisaldab seisukorra kirjeldust; 18 värvifotot; kokkuvõtet ja ettepanekuid

2014
Tarvastu kiriku katuse ehituse- ja restaureerimistööde aruanne. OÜ Proff Praktik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A- 11468)

Säilikus sisaldub muinsuskaitselise järelvalve žurnaal; skeem; katuse ülevaatus aruanne; kinnismälestistel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitseala väikemahuliste tööde tegemise luba; objektil teostatud tööd; hinnang teostatud töödele; andmed ehitus- ja restaureerimistööde vastuvõtu kohta.

2016
Tarvastu kiriku peaukse valgmiku restaureerimistööde tegevuskava. Ajataju OÜ

(Fail Muinsuskaitseameti arhiivi serveris)

Peaukse kohal oleva valgmikuakna raami restaureerimise tegevuskava. 3 fotot olemasolevast olukorrast.

2018
Tarvastu kiriku ülemise torniakna restaureerimistööde tegevuskava. Ajataju OÜ, Kerttu Küünarpuu, Ergo Leilop.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 32882, digitaalselt kättesaadav)

2020
Tarvastu kiriku peaukse restaureerimistööde tegevuskava. Ajataju OÜ, Kerttu Küünarpuu, Ergo Leilop.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37414, digitaalselt kättesaadav)

2021
Tarvastu kiriku kellatorni välisukse restaureerimistööde tegevuskava. Ajataju OÜ, Kerttu Küünarpuu, Ergo Leilop.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39066, digitaalselt kättesaadav)