Esileht
VILJANDIMAA
PÕLTSAMAA

PÕLTSAMAA NIGULISTE KIRIK

1928
2. sept Põltsamaa kiriku uue oreli õnnistamine
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv nr 5228. Kaust 1919–1938)

1929
Kiriku elektrivalgustuse sisseseade.
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv nr 5228. Kaust 1919–1938)

1934
Kiriku elektrikütte osaline sisse seadmine ja seesmised aknad
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv nr 5228. Kaust 1919–1938)

1941

Hävis sõjaoludes 14 juuli. (9 dets hääletati uue kiriku ehitamise poolt)
Kirikla (pastoraat) natsionaliseeriti 1940 nov. (maja anti masin-traktorijaamale)
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust X/104 1939-1969)

1946
23 aug. Koguduse nõukogu koosolekul otsustati ressursside puudumisel uut kirikut mitte rajada ja taastada vana sõjas põlenud.
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust X/104 1939-1969)

1947
Põltsamaa kirik.
(Muinsuskaitseamet, mapp)

Sisaldab pärast sõja aegseid ülesjooniseid varemetest.

1947–52 Rest tööd va. torni puu osa
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust X/104 1939-1969)

1950
ehitati paneel, alumised koorid, trepid kooridele ja kiriku laele ja suured uksed
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Toimik 1952–59)

1951
Ülemised koorid, kellatorni trepid, kõik trepid ja käsipuude ehitamine. Lõpetati kirikus käärkambri sisetööd
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Toimik 1952–59)

nov. Torni trepp, ülemised koorid, trepp
juuli el valgustuse taastamine
alumise kooriruumi vastuvõtt arhit O.Puuraid
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust X/104 1939-1969)

1951–52
Seati sisse elektri valgustus
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Toimik 1952–59)

1952
Võeti kirik alaliselt kasutusele. Topelt aknad tehti.
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Toimik 1952–59)

kogu kirik uuendati seestpoolt täielikult 9. XI pühitsemine (Häirivalt mõjub peaukse kinni olek, kuna lossi hoov on sõjaväe kasutuses. Puudub ka hobuste sidumise koht ja wc rahvale.)
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Toimik 1952–59)

Märts proovi küttekeha 750W ja 1,5 m pikkune pingi alla
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust X/104 1939-1969)

1953
Viljandist Jaani kiriku oreli toomine Viljandist +mootor + voolumõõtja + noodipult (Võttis lahti ja pakkis Eduard Kriisa) Orel tuleb teisiti paigaldada, sest ruum on kitsam ja kõrgem.
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Toimik 1952–59)
ja
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust 1960–69)
1956
Avalik käimla
Otsaukse avamine (lääne fassaadil ilmselt)
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Toimik 1952–59)

1957
Põltsamaa Ev Lutheriusu kiriku juurdeehituse projektülesanne.
Koostanud K. Priks
(Muinsuskaitseameti, säilik P-11826)

Kaustas käsitletakse katlamaja juurdeehitust

1958
Põltsamaa Ev.Luth.Usu kiriku juurdeehituse projekt
Projekt – ülesanne 20. III 1958
Koostanud O. Peterson
(Muinsuskaitseameti, säilik P-11827)

Projekt käsitleb katlamaja juurdeehitust, kiriku hooldamist ja vähema korteri ettenägemist. Keldris katlamaja koos küttematerjali ruumiga, põhikorrusel kiriku valvur ühtlasi ka kütja ja teisele korrusele koguduse tuba.
Juurdeehitus tuleb viljandi maantee poolsesse külge sõjas hävinud kabeli asemele. Tee tasandamine kütte veoks mööda Tallinna maantee poolset lossimüüri.

Aurukatel ja torustik järk järgult pinkide alla
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Toimik 1952–59)

1960
Sanitar remont? Maalri tööd juurdeehituses ja osalt kirikus. Kiriku uste lengide aaderdus. Lupjamine väljastpoolt ja krohviparandused. Sees õlivärvimine, tapeetimine, valgendus eluruumides ja keldris.
Võeti katlamaja vastu (16 jan.)
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust 1960–69)
1962
Puurkaevu ehitamine kiriku taha (Paas 8 m., mantel 9m.)
7 jan võeti vastu kantselei pesuruumi põranda ja selle ees oleva väikeses toas (mädanik). San rem käärkambris sees ja väljas kus asus ka kantselei.
1964 kantseleisse rohelise potahju ehitamine
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust 1960–69)

1966
Süvendati kaevu. Värviti torni katus.
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust 1960–69)
1968
Põltsamaa Kiriku torni taastamise ja koori muutmise projekt, I osa. Koostas O. Puuraid.
(Muinsuskaitseameti, säilik P-1194)

Köide koosneb tekstilisest osast mis sisaldab ülevaadet kiriku ehitusajaloost, taastamisest peale II ms ning kiriku torni taastamise ja kiriku koori muutmise projektülesannet. Lisaks kiriku tehnilised näitajad ning mõõtmisjoonised esivaade, külgvaade lossi poolt mis on põhjast ja torni ja koori lõikeid.

Põltsamaa Kiriku torni taastamisprojekti konstruktiivne osa, II osa. Koostasid H. Laul ja L. Allikas.
(Muinsuskaitseameti, säilik P-1195)

Köide koosneb tehnilistest arvutustest ja lahendustest ning torni konstruktsiooni joonistest, tellingute skeem, asendiplaan ja lõiked.
Torni kuke rest ja rahvale välja pandud. Väljast krohvi parandused ja kõrvalhoone 2 värvil. Vihmavee süsteemi rem.
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust 1960–69)
1969
Torni ehitus pooleli.
(Konsistooriumi arhiiv. Põltsamaa N. Koguduse arhiiv. Kaust 1960–69)

1999
Elektripaigaldise ümberehituse tehniline projekt. Koostanud Osaühing Vana Tallinn.
(Muinsuskaitseameti, säilik P-11409)
Elektrisüsteemi kaasajastamine. Maanduskontuuri ehitamine.

2002
Restaureerimistööde aruanne. Koostanud Wunibald ehitus.
(Muinsuskaitseameti, säilik A-7579)

Köide sisaldab kokkuvõtet põranda üldolukorrast ja seenkahjustustest ning tööde teostamise kavast ja fotodest.

2002
Põltsamaa kiriku põrandakonstruktsioonide väliuuringud. Koostanud OÜ H. Uuetalu
(Muinsuskaitseameti, säilik A-4854)

Köide sisaldab põranda konstruktsioonide üldolukorra kirjeldust, tööde teostatavat üldmahtu ja kalkulatsiooni ning laboratoorseid analüüse ja esimese korruse plaani.

2002
Põranda renoveerimistööde järelevalve aruanne. Koostanud OÜ H. Uuetalu
(Muinsuskaitseameti, säilik A-4855)

Köide sisaldab põranda konstruktsioonide remont-renoveerimistööde aruandest ning fotosid kahjustustest ja teostatud töödest.

2002
Peaukse varikatuse tööprojekt. Koostanud OÜ H. Uuetalu
(Muinsuskaitseameti, säilik P-12092)

Köide sisaldab peaukse kohale paigaldatava uue varikatuse projektjooniseid ja tehnilist lahendust.

2005
Akende ja uste remonttööde kirjeldus. Koostaja Anu Kulbach
(Muinsuskaitseameti, säilik A-7578)

Köites on lisaks kokkuvõtvalt hoone ajaloole ka olukorra kirjeldus, kuid sisukorrale vastavalt on puudu teostatavate tööde loetelu koos värvilahendustega ning joonised asendiplaanist ja keldri-, esimese- ja teise korruse plaanidest ning fassaadijoonistest ja fotodest ja nende nimekirjast.

2006
Akende ja uste remonttööde Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Anu Kulbach
(Muinsuskaitseameti, säilik A-7234)

Köide sisaldab (sissejuhatust) ja teostatud tööde kokkuvõtet akende ja välisuste remonttöödest. Esimese korruse plaani, kus on märgitud remonditud avatäited ning teostatavatest ja teostatud töödest fotosid.

2006
Kiriku pikihoone uste ja akende restaureerimise muinsuskaitseline aruanne 2005 - 2006. Koostaja T. Traksmaa.
(Muinsuskaitseameti, säilik A-6462)

Köide sisaldab põgusat kokkuvõtet ajaloost ja restaureerimise käigust ning akende ja uste restaureerimise töödest, tööde fotod ja tööde üleandmise-vastuvõtmise aktist.