Esileht
VILJANDIMAA
SUURE-JAANI

SUURE-JAANI JOHANNESE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1982
Suure- Jaani kirik. Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Arhitektuurimälestise pass sisaldab ehituslugu ja kirjeldust, arhitektuursete ja dekoratiivsete detailide loetelu, fotosid, mälestisel asuvate kunstimälestiste loetelu, mälestise ajaloolise struktuuri skeemi, hinnangut mälestise tehnilise seisukorra kohta ja bibliograafiat ning kokkuvõtet restaureerimistöödest ja ehitise kahjustustest.

1984
Viljandi maakond. Keskaegsed raidportaalid. Inventariseerimine. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Sisaldab seletuskirju Pilistvere ja Suure- Jaani kirikute portaalide kohta. Kirjed, seisukorra hinnanguid, joonised, fotosid ja kokkuvõtteid teostatud töödest.


1986
Vahearuanne Suure-Jaani kirikus tehtud väliuuringute kohta. KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1646)

Sisaldab1986. Aasta juulis toimunud väliuuringute kokkuvõtteid ja joonisena kiriku müüritrepi lõikeid ja põhiplaani. Joonise koostanud K. Põllu.

1986
Suure-Jaani kirik. Roosaken.KRPI, V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1643)
 
Sisaldab seletuskirja, roosakna projekti ning roosakna ja põhjaportaali värvikavandit. Projektjoonised koostanud T. Parmakson

2002
Suure- Jaani kiriku käärkambri renoveerimise aruanne. OÜ Silindia, Leili Männik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4987)

Sisaldab lühikest kirjet olemasolevast olukorrast ning renoveerimistöödest, 11 värvifotot ja ehituspäevikut.

2006
Suure- Jaani kiriku fassaadi valgustuse põhiprojekt. Eleväli, Marko Pojo.

(Muinsuskaitseameti arhiiv P-14556)
 
Sisaldab seletuskirja, projekteerimistingimusi, muinsuskaitse eritinhgimusi välise valgustuse projekteeerimiseks, kooskõlastusi, jooniseid ja lisadena valgustusarvutusi, valgustuse hoolduskava ning näidisvalgustuse infolehti. Joonised teostanud M. Pojo.

2010
Automaatse tulekahjusignalistatsiiooni põhiprojekt. Nano turvasüsteemid, Hardi Veermäe.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik, nr P-16022)

Sisaldab seletuskirja ja jooniseid (Gunnar Veermäe/ Hardi Veermäe)

2012
Suure-Jaani kiriku põlenud lääneukse restaureerimine. Aruanne. Leili Männik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-16022)

Sisaldab Muinsuskaitseameti luba konserveerimis-, resatureerimis- ja remonttöödeks, seletuskirja ja 8 värvifotot lääneukse olemasolnud olukorrast, restaureerimisest ja lõpptulemusest.