Esileht
VILJANDIMAA
HELME

HELME MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1971
Helme kiriku varemete tehniline ülevaatus. V.Raam, E.Sedman, A.Lüüs.
( Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv )

Tehnilise olukorra hinnang. Konserveerimistööde ettepanekud. Fotod.


1983
Helme kirik ja kirikaed.Arhitektuurimäestise pass. K.Alttoa.

(Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv )

Ajalooline ülevaade Helme kiriku ja Issanda Ihu kabeli kohta. Tehnilise olukorra kirjeldus. Bibliograafia.


2008
Helme kiriku varemed. Ülevaatusakt. Koostaja A.Pihl. OÜ Rändmeister.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11622 )

Kiriku üldandmed. Varemete seisukorra kirjeldused koos üldiste hinnangute ja fotodega. Avariilise tsooni määratlemine ning soovitused esmasteks tegevusteks. Konserveerimistöödele eelneva proovitöö asukoht.

 

2008/2009
Helme kiriku varemete konserveerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Koostaja J. Kilumets. OÜ Rändmeister.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-17674)

11 ajaloolist fotot, 15 värvifotot varemete seisundist. Muinsuskaitse eritingimused. Konserveerimiskava. Joonised: asendiplaan, arheoloogiliselt väärtuslikud tarindid ja detailid, katuste plaan, vaated, lõiked.