Esileht
VILJANDIMAA
HELME

HELME MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1971.
Helme kiriku varemete tehniline ülevaatus. V.Raam, E.Sedman, A.Lüüs.
( Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv )

Tehnilise olukorra hinnang. Konserveerimistööde ettepanekud. Fotod.


1983.
Helme kirik ja kirikaed.Arhitektuurimäestise pass. K.Alttoa.
( Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv )

Ajalooline ülevaade Helme kiriku ja Issanda Ihu kabeli kohta. Tehnilise olukorra kirjeldus. Bibliograafia.


2008.

Helme kiriku varemed. Ülevaatusakt. Koostaja A.Pihl. OÜ Rändmeister.
( Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11622 )

Kiriku üldandmed. Varemete seisukorra kirjeldused koos üldiste hinnangute ja fotodega. Avariilise tsooni määratlemine ning soovitused esmasteks tegevusteks. Konserveerimistöödele eelneva proovitöö asukoht.