Esileht
VILJANDIMAA
HELME

HELME MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1971


Helme kiriku varemete tehniline ülevaatus. V.Raam, E.Sedman, A.Lüüs.( Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv )

Tehnilise olukorra hinnang. Konserveerimistööde ettepanekud. Fotod.


1983


Helme kirik ja kirikaed.Arhitektuurimäestise pass. K.Alttoa.
(Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv )

Ajalooline ülevaade Helme kiriku ja Issanda Ihu kabeli kohta. Tehnilise olukorra kirjeldus. Bibliograafia.

2008

Helme kiriku varemed. Ülevaatusakt. Koostaja A.Pihl. OÜ Rändmeister.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11622 )

Kiriku üldandmed. Varemete seisukorra kirjeldused koos üldiste hinnangute ja fotodega. Avariilise tsooni määratlemine ning soovitused esmasteks tegevusteks. Konserveerimistöödele eelneva proovitöö asukoht.

2008/2009

Helme kiriku varemete konserveerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Koostaja J. Kilumets. OÜ Rändmeister.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-17674)

11 ajaloolist fotot, 15 värvifotot varemete seisundist. Muinsuskaitse eritingimused. Konserveerimiskava. Joonised: asendiplaan, arheoloogiliselt väärtuslikud tarindid ja detailid, katuste plaan, vaated, lõiked.

2018

Helme kiriku varemete avariitööde I etapi aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34292, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab 2018. a (avarii)tööde ülevaadet, fotosid.

2019

Helme kiriku varemete lõunaseina väliskülje ja pealispinna avariitööde II etapi aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37243, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab tööde ülevaadet, fotosid, koosolekute protokolle.

2020

Helme kiriku varemete avariitööde 2020 täpsustatud tegevuskava. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37964, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab 2018. ja 2019. aasta avariitööde käigus tehtud tähelepanekute alusel täpsustatud nõuded edasistele töödele, fotosid.

2021

Helme kiriku varemete avariitööde 2021 tegevuskava. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40728, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab nõuded jätkuvatele konserveerimistöödele, fotosid.