Esileht
VILJANDIMAA
HELME

HELME MAARJA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

2008-2009

Seinad ja akende silluskaared on varisemisohtlikud, müüritise sisemus on stabiilne, malmivalust aknaraamid on säilinud osaliselt, pikihoone pikiseintel on säilinud krohvi, müüride pealispind on kaetud huumuse ja taimedega.

Vt Helme kiriku varemete konserveerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. OÜ Rändmeister, Juhan Kilumets, Ain Pihl, 2008/2009. Muinsuskaitseameti arhiiv P-17674, kooskõlastus nr 17674.

2018

Muinsuskaitseametist taotletud 15 000 euro ja vallavalitsuse rahaeraldise abil teostati avariiliste müüride konserveerimine ja pealispinna katmine mördist kaitsekihiga.

Vt Helme kiriku varemete avariitööde I etapi aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt, 2018. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34292.

2019

2018. aastal alustatud tööde jätkamine (müüride konserveerimine aukude maakividega täitmise, vuukimise ja krohvimise teel).

Vt Helme kiriku varemete lõunaseina väliskülje ja pealispinna avariitööde II etapi aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt, 2019. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37243.