Esileht
VILJANDIMAA
KOLGA-JAANI

KOLGA-JAANI JOHANNESE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1903-1904
Suuremahulised renoveerimistööd.
(EAA F 1285, n. 1, s. 362, 20)
Renoveerimistööde käigus värviti üle peaaegu kogu kiriku sisustus. 1903 on mainitud ka kahe krutsifiksi värvimist.

1945
Elektrivalgustuse sisseseadmine.
(EELK konsistooriumi arhiiv, Kolga-Jaani Johannese kogudus 1939 ‒ 1950)

1953
Kirikuhoone välisremont:
1) Kirikutorni ülaosa, varisenud karniiside, 1941. aasta pommitabamuste parandamine. Tornil krohvi uuendamine ja lupjamine.
2) Kirikuhoone välisseinte krohviparandused ja lupjamine, räästaaluse ja viilu värvimine oranžiks.
3) Käärkambri katuste parandus, ühe plekkahju eemaldamine, teise korrastamine. Seintelt varisenud krohvi uuendamine ja katmine beeži värviga.
4) Torniluukide korrastamine ja värvimine, aknaraamide toonimine beežiks. Torni ja kirikuhoone ümber tõmmati tsemendist paneel.
(EELK konsistooriumi arhiiv, Kolga-Jaani Johannese kogudus 15.04.1950 ‒ 15.10.1970 )

1955
1) Kiriku eesruumi (tornialuse) korrastamine. Tehti uus lagi (nüüd kahekordne lagi, sest vana jäi alles), uus lagi pahteldati ja värviti valgeks, nii samuti seinad.
2) Puitkatuses oli palju auke, mis oli peamiselt rähnide töö. Augud parandati seespidiselt.
3) Altarimarmori teksti uuendamine.
(EELK konsistooriumi arhiiv, Kolga-Jaani Johannese kogudus 15.04.1950 ‒ 15.10.1970 )


1969
1) Tornikiivri katuseremont. Kõdunenud kimmide asendamine uutega, sammaldunud kohtade puhastamine, õlivärviga katmine.
2) Kiriku katuse värvimine.
(EELK konsistooriumi arhiiv, Kolga-Jaani Johannese kogudus 15.04.1950 ‒ 15.10.1970 )

1970
Eksterjööri lupjamine.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 4-2/6 I)

1978
Katuse parandamine.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 4-2/6 I )

1981
Kolga-Jaani kiriku tornikiivri remont ja fasaadi lupjamine.
(EELK konsistooriumi arhiiv, Kolga-Jaani Johannese kogudus 1971‒ 1988)

2000
Kiriku altari konserveerimine.
(Kolga-Jaani altari konserveerimistööde aruanne. As Kar-Grupp. A. Miil, S. Sorok, H. Noor. 2000. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9864)

2004 ‒ 2007
Kiriku tornikiivri, risti ja muna restaureerimine.
(Tornikiivri restaureerimise aruanne. Frantsiskus OÜ, koostajad: J. Viikna ja R. Mõtus. 2007. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8090)
Tööde eesmärgiks oli tornikiivri kimmidest katusekatte väljavahetamine. selleks tuli ümber ehitada torni telling ja asendada osaliselt vana roovitis. Vintskappidel vahetati laudis ja kaeti vaskplekiga. Vaskplekk värviti üle rootsi punase tooni õlivärviga selleks, et vihmaga alla tilkuv vaseoksiid ei kahjustaks allpool asuvat tsinkplekist katust.
Korduvatest püssikuulide tabamustest räsitud tornikiivri risti ja muna restaureerimiseks:
1) detailid demonteeriti;
2) korrastati kandmikku ja teisi osasid õgvendades, liivapritsiga puhastades, konserveerides ja pliimennikuga kolmekordselt kruntides;
3) rist restaureeriti õgvendades, pragude ja aukude kinnijootmise läbi;
4) muna võeti lahti, pesti ja õgvendati, läbivad avad joodeti kinni;
5) detailidel olnud vaskoksiid eemaldati, krunditi 3-4 korda pliimennikuga ja kaeti 24- karaadise lehtkullaga.
6) Peale kandmiku ja köiekonksude paigaldamist kiriku tornis valati eelnevalt ühenduskohalt välja sulatatud tina- plii sulam sinna tagasi, et vesi kinnituskonstruktsioonist eemale juhtida.

2008
Roosakna ennistamine
(Kolga- Jaani kirikul ennistati roosaken.- Eesti kirik. Jürgenstein, Lea. 2008, 25. märts)
Aken remonditi ja ruutudesse paigaldati uued värvilised klaasid


2011
Kolga- Jaani krutsifiksi uurimise ja konserveerimise projekt
(Kolga- Jaani krutsifikis uurimistööde aruanne. P. Ehasalu, Ennistuskoda Kanut. 2011)
Teostati krutsifiksi uurimistööd sobiva konserveerimismetoodika väljatöötamiseks. Krutsifiksile tehti visuaalne vaatlus, tehnoloogilised ja materjaliuuringud. Kokkuvõtteks järeldati, et stiili, tüübi ja vormi järgi on krutsifiksi näol tegemist keskaegse skulptuuriga, mis haakub 14. sajandi II veerandi Kölni ja Reinimaa näidetega.

2015
Restaureerimistööde tegevuskava
(EELK Kolga- Jaani kirik. Restaureerimistööde tegevuskava. Rändmeister Oü. Juhan Kilumets. 2015)