Esileht
PÄRNUMAA
HÄÄDEMEESTE

HÄÄDEMEESTE MIIKAELI KIRIK

1984


Arhitektuurimälestiste pass. Koostanud: K. Kodres

(Muinsuskaitseameti digiarhiiv, register.muinas.ee)

Dokument sisaldab kiriku ehituslugu, loetelu kirikus asuvatest kunstiteostest, põgusat tehnilist seisukorda ja fotosid.