Esileht
PÄRNUMAA
HALLISTE

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1978
Ülevaade Halliste kiriku uurimistöödest 1978.a. Koostanud: Alttoa, Kaur; Tiirmaa, Udo.

(Muinsuskaitse arhiiv, säilik A-500)

Säilik koosneb järgmistest kaustadest:

- IA Ülevaade Halliste kiriku uurimustöödest 1978. a. Tekst ja joonised.
- IB Ülevaade Halliste kiriku uurimustöödest 1978. a. Fotod.
- II Halliste kiriku rekonstrueerimise eskiisprojekt.
- III Halliste kiriku rekonstrueerimise nulltsükli ja katusekonstuktsioonide joonised.

2010
Halliste kiriku katuse kahjustunud osa projekt. Koostanud: Krull, Timmo.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15729)

Projekt pikihoone lääneseina müüri lõunakülje ja selle otsas oleva ehiselemendi kiviosade taastamiseks ja katmiseks vaskplekiga. Säilik sisaldab tegevusjuhiseid, fotosid hetkeolukorrast, tööjooniseid.

2011

Halliste kirik. Nõrkvoolusüsteemid. Põhiprojekt. Support XXL OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-18101)
 
Projekt kirikusse automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valvesignalisatsiooni paigaldamiseks. Seletuskiri, spetsifikatsioon, skeemid, paigaldusjoonised. 

2018
Halliste Püha Anna Kiriku eritingimused ja välisviimistluse põhiprojekt. Koostanud: Peebo, Alo.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17984)

Sisaldab hetkeolukorra kirjeldust ja fotodega illustreeritud ehitustehnilise seisukorra hinnangut, muinsuskaitse eritingimusi, vajalike restaureerimistööde kirjeldust (vihmaveesüsteemide korrastamine, müüriparandused, krohviparandused, piksekaitse korrastamine), töömahtude hinnangut. Lisas joonised, hooldusjuhend.