Esileht
PÄRNUMAA
HALLISTE

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1890

Kirik krohviti ja värviti.

Eesti Evangeelse Luterliku koguduse konsistoorium, Toimik - Halliste Püha Anna kirik jaanuar 1951 - detsember 1968

 

1926
Kirikus toimus suurem remont.

Eesti Evangeelse Luterliku koguduse konsistoorium, Toimik - Halliste Püha Anna kirik jaanuar 1951 - detsember 1968

 

1951
ENSV ajal oli kirik halvas seisus, 1951. a. EELK kontrolli aktis on kirjas, et katus laseb vett läbi, karniisid on katkised ja mitmel aknal ei ole klaase ees ja neid ei ole kuidagi ka kinni kaetud.

Eesti Evangeelse Luterliku koguduse konsistoorium, Toimik - Halliste Püha Anna kirik jaanuar 1951 - detsember 1968

 

1956

1956.a. aktis on kirjas, et akendel on klaasid ees, ning eelmainitud kivikatusest ei ole enam juttu ning nüüd on häda ka uue plekk-katusega, kuid seisukord on märksa parem kui 1951. aastal.

Eesti Evangeelse Luterliku koguduse konsistoorium, Toimik - Halliste Püha Anna kirik jaanuar 1951 - detsember 1968

 

1978

Halliste sovhoosi poolt algatatud kiriku varemete ümberehitusprojekti koostamisele eelnesid Kaur Alttoa ning Udo Tiirmaa juhtimisel arheoloogilsed uurimistööd, mille eesmärgiks oli uurida ning täpsustada kiriku ehitusajalugu. (vt Ehitusajalugu)

Ülevaade Halliste kiriku uurimistöödest Alttoa, Kaur, Tiirmaa, Udo. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-500)

 

1988-1991

Kiriku taastamine peale 1959.a. põlengut (vt. ehitusajalugu)

 

2010ndad

Osaline katuse parandamine. Parandatakse läänepoolset otsaviilu ja selle räästas paiknevat ehiselementi, mis kaetakse uue vask-plekiga. 

Halliste kiriku katuse kahjustunud osa projekt. 2010. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15729

 

2018 

Fassaadide tehnilise seisukorra ülevaatus. Suurimad krohvi- ja müüritise kahjustused on torni osas (esineb varisemisohtlikke kohti), mõningal määral ka pikihoonel. 

Halliste Püha Anna Kiriku eritingimused ja välisviimistluse põhiprojekt. 2018. Koostanud: Peebo, Alo. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17984